Škola, ktorej história siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia, by sa podľa návrhu optimalizácie školských zariadení v kraji, mala stať súčasťou Spojenej školy v Kremničke. Stredná odborná škola v Kremničke pritom už v minulosti pod svoje krídla vzala bývalé Stavebné učilište kedysi sídliace na Kačici.

Nepopulárne opatrenie sa v SPŠ Stavebnej, ktorej bránou v minulom školskom roku denne prechádzalo 244 žiakov, samozrejme nestretlo s pozitívnou reakciou. Proti navrhovanému riešeniu transformácie sú tak zástupcovia školy a rodičia, ako aj odborná obec v regióne. Stredná priemyselná škola stavebná má totiž za roky svojej existencie meno potvrdené už tisíckami absolventov uplatnených nielen v stavebníctve a architektúre. Rodičovské združenie preto zorganizovalo petičnú akciu a vo štvrtok – 31. marca organizuje stretnutie rodičov, absolventov, sympatizantov školy a zástupcov BBSK.

Za zlúčením a sťahovaním školy vidia mnohí najmä záujmy súkromných investorov o budovu v centre mesta. Pravdou však je, že kraj musí optimalizovať využívanie svojich zdrojov vzhľadom na nepriaznivý stav ekonomiky VÚC.

Zámerom kraja je podľa koncepcie vyradenie SPŠ stavebnej zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2011 s tým, že školu zaradí ako organizačnú zložku Spojenej školy v Kremničke. Návrh bude už budúci pondelok 4. apríla prejednávať Komisia financií a správy majetku Zastupiteľstva BBSK. Tá zastupiteľstvu odporučí, respektíve neodporučí schváliť daný návrh. Krajskí poslanci by sa potom mali zmenami školskej siete zaoberať 27. apríla.

V rámci kraja sa má optimalizácia školskej siete dotknúť napríklad aj Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. Škola ktorej história siaha až do roku 1862, by sa mala podľa návrhu zlúčiť s miestnym všeobecným gymnáziom.