Len pár minút chôdze od zimného štadióna sa nachádza skrytá ulica, ktorá na prvý pohľad ničím nezaujme. Na jej konci sa však nachádza preslávený skokanský areál. 

Hviezdoslavova ulica nadväzuje na Ulicu 9. mája. Na ulici sa nachádza nezisková organizácia Slovenská legálna metrológia. Na konci klasickej ulice s rodinnými domami, len niečo viac ako kilometer od historického centra Banskej Bystrice, sa nachádza jediný celoročne funkčný areál skokov na lyžiach na Slovensku.

Kedysi boli na Slovensku desiatky skokanských mostíkov, no po páde socializmu väčšina z nich skončila v zberných surovinách. Areál Žlté piesky mal šťastie, že nespadol pod vyššie územné celky ako väčšina už neexistujúcich mostíkov. Roky ho aspoň v provizórnom stave udržovalo miestne športové gymnázium. Dnes patrí Športovému klubu Kartík, ktorý ho zadarmo prepožičiava Klubu priateľov skoku na lyžiach.

Samotná ulica je pomenovaná je po známom slovenskom básnikovi, dramatikovi, spisovateľovi, prekladateľovi, právnikovi a členovi Revolučného Národného zhromaždenia ČSR Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Bol jednou z vedúcich osobností slovenskej literatúry a kultúry na sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry.

Jednoslovný pseudonym Hviezdoslav použil prvýkrát v roku 1877 v básnickom nekrológu za zosnulým Viliamom Pauliny-Tóthom, a dôrazne ho používal na podpisovanie svojich diel až do konca svojho života. Toto rozhodnutie nebolo náhodné. Menom Hviezdoslav si iba naplnil sen z detstva, kedy ho fascinoval pohľad na nekonečné priestory nočnej oblohy, posiatej nespočetným množstvom hviezd a súhvezdí.

Hviezdoslav zaujímal aktívny formovateľsko-kritický vzťah k národnej realite. Jeho vzťah ku skutočnosti sa realizuje cez zámerné úsilie zjednocovať osobné a spoločenské momenty na základe dramatickej konfrontácie skúsenosti a ideálu. Lyrika je kľúčom k ideovej interpretácii jeho celého diela a je stále prítomná v každej etape jeho tvorby.

Trvalým znakom jeho lyriky je rozpätie od intímnych a rodinných motívov k problémom národným a svetovým, pričom sa toto rozpätie prehlbovalo o sociálne vzťahy vnútri vlastného národa. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Krvavé sonety.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.