Spomedzi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa momentálne v tzv. oranžovej fáze prevádzky nachádzajú dve z nich. Ide o Obchodnú akadémiu v B. Bystrici a Strednú zdravotnícku školu v B. Bystrici, obe sídlia na Tajovského ulici. Na týchto školách je v súčasnosti vzdelávací proces prerušený v jednej triede. V domácej izolácii sú žiaci týchto tried a učitelia, ktorí ich vyučujú.