O siedmej hodine ráno sa otvorili volebné miestnosti pre prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volí sa do 22.00 h. Banskobystričania volia v 77 volebných okrskoch sústredených v 35 budovách v meste. O priebeh volieb v meste sa stará 468 členov komisií, 77 zapisovateľov a ďalších 50 zamestnancov mesta. Volič v miestnosti tentokrát obdrží jeden hlasovací lístok a obálku. Na lístku vybraného kandidáta krúžkujeme. Druhé kolo volieb sa uskutoční 30. marca. Viac o voľbách v B. Bystrici a možnosti prevzatia hlasovacieho preukazu pre druhé kolo volieb sa dočítate v článku.