Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 môže v Banskej Bystrici voliť 64 282 oprávnených voličov, ktorí môžu v prvom i v druhom kole volieb hlasovať v 77-ich volebných miestnostiach v 35 budovách na celom území mesta a aj v jeho okrajových častiach.

Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných celkom 468 členov a 77 zapisovateľov. Okrem toho sa o prípravu a plynulý priebeh volieb bude starať približne 50 zamestnancov mesta.

Občania mesta, ktorí nebudú v čase volieb môcť navštíviť svoju volebnú miestnosť a dali si vystaviť hlasovací preukaz, môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovacie preukazy sa občanom vystavujú ešte aj dnes dopoludnia.

O hlasovací preukaz do piatkového predpoludnia požiadalo spolu 1909 občanov pre prvé kolo volieb a 1767 občanov pre druhé kolo volieb.

Na územie Slovenskej republiky bolo rozoslaných doporučenou poštou 919 voličských preukazov. Napriek tomu, že sa nedá voliť mimo SR, bolo do Českej republiky zaslaných 115 zásielok, aby voliči mohli voliť v najbližších okresoch na Slovensku.

„Žiaľ, máme šesť neprevzatých zásielok, ktoré budú distribuované do pôvodných volebných okrskov, ak by chceli voliči odvoliť tam,“ priblížila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Mojžišová.

V meste je evidovaných 1558 občanov bez domova (s trvalým pobytom mesto Banská Bystrica), ktorí môžu voliť vo volebnom okrsku č. 7 v Základnej škole, Trieda SNP 20. Občania, ktorí sa v deň volieb nemôžu dostaviť zo závažných zdravotných dôvodov do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky v mieste bydliska. Všetky volebné miestnosti sa v našom meste otvoria v sobotu o 7.00 h a uzavrú sa o 22.00 h.

Druhé kolo volieb sa uskutoční 30. marca. Banskobystričania, ktorí sa v tom čase budú zdržiavať mimo domova, si ešte môžu hlasovacie preukazy pre voľbu kdekoľvek na Slovensku prevziať na ohlasovni pobytu MsÚ až do piatka 29. marca 12.00 h.