MHD v B. Bystrici budú pravdepodobne aj v ďalších rokoch zaisťovať Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a SAD Zvolen, ktorá je zároveň aj väčšinovým vlastníkom DPM BB. Vyplýva to zo zápisnice z otvárania obálok uchádzačov zapojených do tendra na prevádzkovateľa MHD. Iní uchádzači sa neprihlásili. Vyhodnotenie tendra zatiaľ neprebehlo, nové zmluvy s dopravcami mesto musí podpísať do konca roka, do kedy platia súčasné dodatky. Nepríjemným prekvapením je ponúknutá cena za vykonaný kilometer. Tá je v prípade trolejbusov o vyše 32% a v prípade autobusovej dopravy až o vyše 60% vyššia, ako mesto v súťažných podkladoch predpokladalo. Pri zachovaní rozsahu MHD by to znamenalo ročný nárast nákladov o päť miliónov eur oproti predpokladu z 9,7 na 14,6 milióna eur.