Mesto Banská Bystrica zverejnilo dlhoočakávané verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich autobusovú a trolejbusovú dopravu v Banskej Bystrici.

Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov.

V súčasnosti MHD v Banskej Bystrici zabezpečujú spoločnosti SAD Zvolen a DPM Banská Bystrica, ktorého väčšinovým vlastníkom je rovnako SAD Zvolen. Spoločnosti SAD Zvolen sa riadna vysúťažená zmluva skončila ešte na konci roka 2018, mesto však so spoločnosťou podpísalo dodatok s platnosťou na ďalšie dva roky. Prevádzka hromadnej dopravy je tak v rámci tohto dodatku zaistená do konca roka 2020. Ďalší dodatok by už nebolo možné uzavrieť.

Banskobystrická samospráva oznámila v zmysle európskej legislatívy prípravy na vyhlásenie medzinárodného tendra zameraného na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v roku 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie. Po  analýze, príprave podmienok verejného obstarávania a trhových konzultáciách, na ktorých diskutovali potenciálni uchádzači s odbornými útvarmi o možnostiach zatraktívnenia MHD, bolo v utorok zverejnené zelené verejné obstarávanie na dopravcov autobusovej a trolejbusovej dopravy. Na predkladanie ponúk začala plynúť štandardná, zákonom stanovená 30-dňová lehota.

“Pôvodným zámerom mesta bolo v čase vyhlásenia tendra mať k dispozícii už aj nový Plán udržateľnej mobility, súčasťou ktorého je Plán dopravnej obslužnosti.  Vzhľadom k tomu, že sme museli opakovať verejné obstarávanie na Plán udržateľnej mobility, tender na dopravcov a súťažné objemy dopravných výkonov vychádzajú zo súčasne platných cestovných poriadkov. Očakávame, že v najbližších dňoch už budeme poznať víťaza, ktorý začne pripravovať Plán udržateľnej mobility. Následne zmluva, ktorú uzatvoríme s vysúťaženými dopravcami nám umožní primerane sa prispôsobiť novému PUM-u,” hovorí viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS).

Mesto má na dopravcov nové podmienky

Práve súťaž na prevádzkovateľa je hlavným nástrojom, kedy si mesto môže určiť podmienky a svoje požiadavky na dopravcov. Samospráva sama označuje zverejnené obstarávanie za „zelené“ a kladúce dôraz na zvýšenie atraktivity MHD a využívanie smart technológií.

Vysúťažení dopravcovia budú musieť mať, okrem iného, GPS monitorovací systém, ktorým bude mesto vedieť získať údaje o pohybe vozidiel v reálnom čase, o tom, kedy a na ktorej zastávke sa aktuálne nachádza, či mešká alebo ide podľa cestovného poriadku. Elektronický odbavovací systém s palubným počítačom zároveň umožní sprístupňovať informácie o počte cestujúcich na jednotlivých autobusových zastávkach, na ktorý spoj nastúpili a aká zľava im bola poskytnutá. Samospráva kladie dôraz na to, aby budúci dopravcovia mali vo svojom depe vozidlá s maximálnym priemerným vekom  14 rokov. V požiadavkách dbá mesto na ekológiu. Pri autobusoch kladie dôraz na nízko-emisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom. Všetky autobusy a trolejbusy, ktoré budú v rámci  obnovy vozidlového parku dopravcami dopĺňané a vymieňané, budú musieť byť aj nízkopodlažné.

“Zároveň vyžadujeme, aby boli vozidlá vybavené systémom, ktorý bude schopný komunikovať s technológiami, ktoré chceme zaviesť. Sú nimi napríklad elektronické označníky autobusových zastávok, prípadne inteligentne riadené svetelné križovatky. Vozidlá budú musieť byť v horizonte do jedného roka od uzavretia zmluvy s dopravcami vybavené aj wifi prístupnou pre cestujúcich a USB rýchlonabíjačkami pre zvýšenie komfortu cestovania,” objasňuje primátor Ján Nosko.

Obaja dopravcovia budú mať za povinnosť používať spoločnú dopravnú kartu, na ktorú budú cestujúcim poskytované zľavy z cestovného. Ďalšou z podmienok je nastupovanie a vystupovanie všetkými dverami, čo v súčasnosti nie je možné. Pri všetkých dverách bude musieť byť nainštalovaný snímač na dopravnú kartu, aby sa urýchlilo nastupovanie cestujúcich.