Epidemiológovia RÚVZ Banská Bystrica, po nedávnej rodinnej nákaze salmonelou, zaznamenali ďalšiu a tentokrát výrazne väčšiu epidémiu salmonelózy. Celkovo 14 prípadov nakazených má mať pôvod z dovážaného jedla zo zariadenia spoločného stravovania v škole a internátoch. Pravdepodobným faktorom prenosu bolo jedlo s nedostatočne tepelne upravenými vajcami. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje.