BBonline.sk | Krátke správy | 7.6.2017 7:43

Cyklistické preteky Okolo Slovenska si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Banská Bystrica bude vo štvrtok cieľovým mestom prvej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Súvisieť s tým 8. júna budú dopravné obmedzenia, keď bude na uliciach F. Švantnera, Národná, Kuzmányho, Jána Cikkera, Kapitulská, Námestí Štefana Moysesa a na Hornej ulici platiť od 7.00 do 19.00 h zákaz státia na parkovacích miestach.