Predsedovia vyšších územných celkov kritizujú zmeny navrhované ministerstvom financií. Tvrdia, že ohrozuje ich normálne fungovanie.

Po tom, čo sa proti zmenám vo financovaní samospráv postavili primátori krajských miest, kritizujú navrhované zmeny aj predsedovia vyšších územných celkov. Po dnešnom rokovaní v Banskej Bystrici upozorňujú, že navrhovaný mix opatrení bude viesť k podhodnoteniu financovania samospráv. Okrem predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podpísali vyhlásenie, v ktorom žiadajú, aby sa návrh na zmenu daní stiahol z legislatívneho procesu.

Plné znenie vyhlásenie predsedov samosprávnych krajov:

„Ministerstvo financií SR si chce dopomôcť k zníženiu deficitu na úkor domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, škôl, zdravotníctva, kultúry, verejnej dopravy, opravy ciest a mostov. Pritom už dnes na tieto oblasti neposkytuje ani zďaleka to, čo je najnutnejšie. Opatrenia robí bez akýchkoľvek posúdení dopadov, čo je neštandardný a nebezpečný postup, ktorý v Európskej únii nie je bežný.

Pritom predstavitelia samosprávnych krajov na rokovaniach s vládou viackrát žiadali, aby spoločne posúdili tie najnutnejšie potreby a dopady. Vláda chce samosprávy financovať mixom piatich daní (podielová, zrážková, DPH a daň z príjmu FO a PO). Kraje zásadne odmietajú mix daní, ktorý navrhuje minister Mikloš, pretože je to len nástroj, ako pripraviť samosprávu a ľudí v regiónoch o peniaze. Osem samosprávnych krajov (okrem Bratislavského, ktorý na dani z motorových vozidiel vyberie takmer o 20 mil.€ viac, ako je priemer za jeden kraj) by po takomto neuváženom kroku muselo po desiatich rokoch od svojho vzniku bojovať o holú existenciu. V roku 2012 by kraje hospodárili s rozpočtami zníženými o 62 miliónov eur. To prinesie nielen zvyšovanie poplatkov v domovoch sociálnych služieb a školských jedálňach, úpravu cestovného v prímestských autobusoch, neopravené cesty, vyššiu daň z motorových vozidel, ale ohrozí aj zastavenie spolufinancovania projektov z európskych fondov.

Štát sa takýmto spôsobom zbavuje zodpovednosti a svoje zlé rozhodnutia prenáša na plecia obyvateľov. Návrh modelu nového financovania samospráv už schválila Vláda SR a smeruje do Národnej rady SR. Rezort financií navrhol zmenu aj v doterajšom fungovaní fiškálnej decentralizácie. Sedem rokov pripravovaná fiškálna decentralizácia sa mení v priebehu niekoľkých mesiacov bez komplexnej analýzy a bez diskusie so samosprávami.

Predsedovia samosprávnych krajov odmietajú takéto neuvážené kroky, žiadajú návrh na zmenu daní stiahnuť z legislatívneho procesu a žiadajú seriózny a odborný dialóg.“