Banskobystrický samosprávny kraj ešte v septembri informoval, že predĺženie zmlúv s SAD Zvolen a SAD Lučenec o zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy v kraji, ktoré podpísal ešte predchádzajúci župan Marian Kotleba (Kotleba – ĽSNS) považuje za neplatné.

Podľa právnej analýzy kraja totiž bývalé vedenie BBSK nemalo podpisovať s dopravcami nové dlhodobé zmluvy, ale prevádzkovateľa prímestskej autobusovej dopravy v kraji vybrať vo verejnej obchodnej súťaži. Toto predĺženie platnosti zmlúv, ktoré podpísal Marian Kotleba v jednom prípade iba niekoľko týždňov pred voľbami a v druhom dokonca 10 dní po prehratých voľbách, sú podľa súčasného vedenia BBSK z pohľadu zákona od počiatku neplatné.

Pôvodné zmluvy s dopravcami končia 31.12.2018. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007 v časti, ktorá upravuje núdzové opatrenia, ustanovuje pre takéto situácie možnosť uzavrieť krátkodobú zmluvu s platnosťou na maximálne 2 roky priamym zadaním. Tieto kraj, súčasne s prípravou nového verejného obstarávania, doterajším dopravcom ponúkol. Tí to však odmietli a zmluvy podpísané bývalým predsedom kraja Marianom Kotlebom považujú za platné.

Kraj sa dostáva do vojny s dopravcami pre spochybnenie Kotlebovych zmlúv

„Spravili sme všetko preto, aby sme obnovili zákonný stav a eliminovali riziko vysokých pokút pre kraj a daňových poplatníkov, ponuka na podpis nových zmlúv pre dopravcov naďalej trvá a zostáva najlepším možným riešením,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Predseda BBSK potvrdil, že kraj naďalej trvá na svojom právnom stanovisku o neplatnosti predĺženia zmlúv. „V tejto situácii sme preto nútení obrátiť sa na súd,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

BBSK sa so žalobou obráti na súd, aby rozhodol o platnosti dodatkov. Kraj tiež nevylučuje, že súčasne so žalobou sa obráti aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril, či bol proces uzatvárania dodatkov procesom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a či pri ňom boli dodržané zákonné podmienky.

Autobusy budú jazdiť aj po 1. januári

Keďže sa kraj s dopravcami nedohodol a trvá na svojom právnom stanovisku, hrozilo zastavenie prímestskej autobusovej dopravy od prvého januára. Tomu chce však napriek nedohode kraj predísť. Nato, aby od januára bola zabezpečená doprava, vydá kraj súčasným dopravcom licencie na najbližšie dva roky. „Dlhšie obdobie by mohlo neprimerane obmedzovať hospodársku súťaž a je to čas, kedy je možné očakávať rozhodnutie súdu,“ píše sa v aktuálnom stanovisku BBSK.

„Absolútne najhoršou situáciou by bolo, ak by sme sa tvárili, že o žiadnych rizikách nevieme a platnosť zmluvy by niekto úspešne napadol spätne, po rokoch plnenia. Po piatich rokoch a uhradení vyše 100 miliónov eur by boli v takomto prípade sankcie veľmi vysoké. Pri súčasnom postupe aspoň budeme poznať rozhodnutie v najkratšom možnom čase a dokážeme preukázať, že kraj sa všemožne snažil porušeniu zákona zabrániť,“ uviedol poradca predsedu BBSK Ondrej Lunter.

„Keďže dopravcovia trvajú na platnosti predĺženia, očakávame, že sa od januára zachovajú tak, ako ich zaväzujú dodatky. Porušením povinností vyplývajúcich z dodatku by sa vystavili riziku výpovede resp. odstúpenia od zmluvy. Rovnako očakávame súčinnosť pri integrácii dopravy v kraji, transparentnosť pri preukazovaní oprávnených nákladov a zvyšovanie kvality služieb, ktoré im zo zmlúv vyplývajú,“ povedal riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Kraj tak bude kvôli zaisteniu dopravy v kraji preplácať dopravcom výkony podľa zmlúv, ktoré neuznáva. „Je to zlé riešenie, spája sa s veľkými rizikami, no ani pokuty nestoja za to, aby sa tisíce ľudí nemohli od nového roka prepraviť tam, kam potrebujú,“ uviedol župan Ján Lunter.