Obyvatelia kraja si budú môcť pozrieť aktivitu všetkých poslancov, kraj bude zverejňovať štatistiky. Poslanci navyše schválili odkúpenie pozemkov na Pršianskej terase.

Okrem toho, že na pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva sa minister obrany vyjadroval k civilným letom na Letisku Sliač, poslanci prijali aj ďalšie rozhodnutia. Chcú pomáhať podnikateľom v čase koronakrízy, ale aj obyvateľom kraja v ich ďalších rozhodnutiach. Kraj preto zverejní aktivitu poslancov na zasadnutiach.

Krok pre Pršiansku terasu

Kraj urobil ďalší významný krok, ktorý by mal zlepšiť a prispieť k riešeniu dlhodobého problému dopravy, ktorý trápi nielen obyvateľov Pršianskej terasy, ale aj ľudí z obce Horné Pršany. Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja na pondelkovom rokovaní rozhodli o výkupe pozemkov pod novú prístupovú cestu na Pršiansku terasu. Ide o viac ako 14-tisíc metrov štvorcových, za ktoré BBSK podľa znaleckého posudku zaplatí vyše 576-tisíc eur.

Kraj podpísal zmluvu s mestom

BBSK podpísal zmluvu s Mestom Banská Bystrica už vo februári tohto roka, ktorá hovorí o kompletnom prevzatí projektovej dokumentácie k ceste zo strany kraja. „Pri kontrole týchto dokladov zistil pochybenia, ku ktorým došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi a ktoré teraz vysporadúva,“ približuje hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Kraj bude podnikateľov odpúšťať nájmy

Podnikatelia, ktorí si svoje priestory prevádzok prenajímajú od Banskobystrického samosprávneho kraja, dostanú výnimku v platení nájomného. Rovnako sa to týka aj priestorov od organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Poslanci v pondelok odsúhlasili odpustenie polovice sumy nájmov pre podnikateľov, ktorí pre opatrenia v súvislosti s koronavírusom nemohli užívať svoje priestory, prípadne ak mal nájomca podstatne obmedzené užívanie priestoru kvôli zákazu prítomnosti verejnosti. Refundáciu nákladov si bude kraj uplatňovať z dotácie Ministerstva hospodárstva SR.

Kraj bude zverejňovať aktivitu poslancov pri hlasovaní

Obyvatelia kraja si už čoskoro na webových stránkach BBSK nájdu štatistiky, ktoré hovoria o účasti konkrétnych poslancov na jednotlivých hlasovaniach. Informatívnu správu o aktivite všetkých poslancov na rokovaniach, od 4. decembra 2017 do 21. mája 2020, si v pondelok vypočuli aj poslanci krajského zastupiteľstva.

„Aj takýmto interaktívnym spôsobom sa kraj snaží o čo najväčšiu transparentosť a možnosť verejnej kontroly. Je dôležité, aby ľudia mali prehľad nielen o činnosti úradu, ale tiež o aktivite a činnosti jednotlivých volených zástupcov,“ dodala Lenka Štepáneková.

Celkový počet hlasovaní počas dvadsaťjeden zasadnutí bol 523, celková priemerná aktivita poslaneckého zboru je 73,75%. Najvyššia priemerná aktivita, t.j. 91,84 % bola zaznamenaná na 1. zasadnutí (4. decembra 2017), 3. zasadnutí (8. januára 2018) a 4. zasadnutí (26. januára 2018). Najnižšia priemerná aktivita, t.j. 59,18 % bola zaznamenaná na 15. zasadnutí (27. júna 2019).

Najvyššia priemerná aktivita u jednotlivca je zaznamenaná na úrovni 97,22 %, najnižšia priemerná aktivita u jednotlivca je na úrovni 27,15 %.