Poslanci BBSK v pondelok rozhodli o výkupe pozemkov pod novú prístupovú cestu na Pršiansku terasu, celkovo ide o viac ako 14-tisíc m2, za ktoré BBSK zaplatí vyše 576-tisíc eur. Kraj ešte vo februári podpísal s mestom zmluvu a prevzal kompletnú projektovú dokumentáciu k ceste. Zároveň však pri kontrole týchto dokladov zistil pochybenia, ku ktorým došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi a ktoré teraz vysporadúva.