Novo zakladaná obchodná spoločnosť, ktorej spoločníkmi budú Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica, sa pokúsi získať banskobystrický Dom kultúry v nasledujúcej dražbe.

Zámer založenia spoločnosti je finálnym výsledkom rokovaní, dohôd a spolupráce mesta s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoločnosť bude zastupovať obidve samosprávy, najmä v procese nadobudnutia Domu kultúry a priľahlých pozemkov do najbližšie vyhlásenej verejnej dražbe, resp. aj v ďalšej administratívno-technickej správe, v prípade úspešného nadobudnutia.

Každá zo samospráv bude v obchodnej spoločnosti vlastniť päťdesiatpercentný obchodný podiel. Prvými konateľmi budú Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica a  Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Súčasťou orgánov spoločnosti bude aj šesťčlenná dozorná rada, ktorej členmi budú traja poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a traja poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Mesto Banská Bystrica poskytne obchodnej spoločnosti návratnú finančnú výpomoc vo výške 750-tisíc eur a Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 1,6 milióna eur. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť na úhradu dražobnej zábezpeky, ako aj na úhradu ceny v prípade úspešného vydraženia.

„Samozrejme, počítame s tým, že v rámci dražby môžu byť predložené aj ďalšie ponuky, avšak stále platí, že mesto je vlastníkom podstatnej časti pozemkov. Aj to je jeden z faktov, ktorý by mal spolu s aktuálne platnou územno-plánovacou dokumentáciou garantovať prioritné využitie objektu na jeho kultúrno-spoločenské účely,“ hovorí primátor Ján Nosko.

„Založenie spoločnej s.r.o. Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja vytvára administratívno-právne predpoklady pre ďalšie spoločné kroky, smerujúce k obnove Domu kultúry. Dnes o ňom rozhodovali poslanci mesta, Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude týmto materiálom zaoberať na svojom najbližšom rokovaní, 1. júla. Ďalším krokom bude obojstranné schválenie zmluvy o spolupráci, kde sa dohodneme, ako Dom kultúry spoločne spravovať v prospech obyvateľov mesta i kraja. Predpokladáme, že zmluva by mohla byť predmetom rokovania septembrového krajského zastupiteľstva. Následne sa budeme v aukcii uchádzať o získanie Domu kultúry do majetku tejto spoločnej s.r.o.,“ doplnil predseda BBSK Ján Lunter.