Vyberte si aj vy svojho kandidáta v blížiacich sa komunálnych voľbách! Už 27. novembra rozhodneme o novom primátorovi Banskej Bystrice a nových zástupcoch v Mestskom zastupiteľstve.

Komunálne voľby 27. novembra budú prebiehať od 7.00 do 20.00 h. Voliť môžu všetci občania s trvalým pobytom v obci, alebo mestskej časti, teda aj cudzinci. Na hlasovacích lístkoch krúžkujeme. Na hlasovacom lístku kandidátov na primátora mesta jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva za náš obvod maximálne toľko kandidátov, koľko bude za daný obvod zvolených – tento počet je na hlasovacom lístku uvedený. Volič môže zakrúžkovať menej kandidátov, ak zakrúžkuje viac, hlasovací lístok nebude platný.

Portál BBonline.sk prináša o komunálnych voľbách aktuálne informácie, ktoré nájdete tu…

Kandidáti na primátora mesta Banská Bystrica:

Príspevok, v ktorom sme predstavili kandidátov na primátora mesta, nájdete tu…

Pozrite si videozáznam z Kandidátskeho fóra 2010

Kandidáti na poslancov mesta Banská Bystrica:

Príspevok, v ktorom sme predstavili kandidátov na poslancov mesta, nájdete tu…

Oficiálne hlasovacie lístky, aké uvidíte priamo aj vo volebných miestnostiach, nájdete na stránke mesta Banská Bystrica, respektíve aj priamo tu:

VO 1: Stred – centrum:
VO 2: Sever – Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo:
VO 3: Východ – Senica, Šalková, Majer, Uhlisko:
VO 4: Západ – Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj:
Kompletný zoznam kandidátov na poslancov MsZ v PDF: