Prinášame vám kompletný zoznam vyše dvoch stovák kandidátov na poslancov banskobystrického mestského zastupiteľstva, ktoré bude mať aj v ďalšom období 31 poslancov.

Aj keď minimálny vek poslanca mestského zastupiteľstva je podmienený len volebným právom, najmladším z kandidátov je 21-ročný študent Andrej Sliacky kandidujúci za volebný obvod číslo 7 – Sásová. Naopak najstarším kandidátom je 77-ročný predseda Asociácie užívateľov služieb Oliver Petrík uchádzajúci sa o hlasy na Fončorde. Priemerný vek všetkých – nakoniec 203 kandidátov, je 45,6 roka.

O novom primátorovi a poslancoch rozhodneme 27. novembra.

Zo súčasných poslancov sa už o priazeň voličov opätovne nebude uchádzať staronový riaditeľ Roosveltovej nemocnice Michal Bucek. Neskúsi to už ani jeho predchodca na tejto funkcii a aktuálne tiež poslanec  Ján Šulaj. Rovnako nekandiduje ani ďalší z doktorov v súčasnom zastupiteľstve Jozef Budaj. Všetci ostatní zástupcovia Banskobystričanov sa pokúsia obhájiť svoje kreslá.

Spomedzi primátorských kandidátov sa aj o poslanecký mandát uchádza Sásovan Marián Kotleba, súčasný poslanec Zdenko Haring kandidujúci za Fončordu, Jozef Sásik z volebného obvodu číslo 1 a rovnako aj Peter Gogola v obvode č. 6. Naopak Ľubomír Vážny, Martin Baník, Milan Kepeňa ani Ivan Apfel sa o poslaneckú stoličku neuchádzajú.

Za zmienku stojí prerod športovcov na politikov, kde zaujme kandidatúra bývalého hokejistu a dnes manažéra HC ’05 Vlastimila Plavuchu či ex-kapitána A tímu FK Dukla – Martina Poljovku, ktorí kandidujú za koalíciu SMER, SNS, ĽS HZDS.

Najťažšiu situáciu majú kandidáti vo volebnom obvode číslo 3 – východ, kde na jeden mandát pripadá až presných osem kandidátov, o dve desatiny percenta „ľahšie“ zvoliteľní sú kandidáti na Fončorde. Naopak najlepšiu východiskovú pozíciu majú kandidáti v centre mesta, kde na jeden zo štyroch mandátov pripadá ani nie šesť kandidátov.

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 1 – Banská Bystrica – STRED

– zvolení budú 4 poslanci (23 kandidátov)

Meno    Priezvisko    Titul    vek    profesia    adresa    politická strana

Eva    Andrášová 48    podnikateľka     Komenského 10 E    ND
Peter    Čellár MUDr.    47    lekár    A. Matušku 22    SMER, SNS, ĽS HZDS
Viera    Dubačová Mgr. Art.    48    režisérka    Trieda SNP 65    nezávislý,
Mária    Filipová Ing.     60    manažér sociálnych služieb    T. Vansovej 1    nezávislý,
Martin    Hlaváč MUDr.    46    ortopéd    Robotnícka 13    SMER, SNS, ĽS HZDS
Ján    Jambrich 52    technik    Trieda SNP 56    SĽS
Pavol    Katreniak Mgr. Ing.    52    odborný radca pre ochranu prírody    Horná 63    nezávislý,
Richard     Lačný 58    živnostník    Krivánska 3    KDH,MOST-HÍD
Stanislav    Mika Ing. Arch.     68    architekt    Hurbanova 11    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Márius     Mika Ing.     70    konateľ spoločnosti    Astrová 16    KDH,MOST-HÍD
Zuzana    Otrubová MUDr.    40    lekár    Rudlovská cesta 3    KDH,MOST-HÍD
Jozef    Rybanský Mg.mt.    65    manažér    Trieda SNP 69    OKS
Ingrid     Sárincová 49    živnostník     Nám. SNP 3    KDH,MOST-HÍD
Iveta    Sásiková Ing.     48    ekonóm    Hronská 201    SMER, SNS, ĽS HZDS
Estera     Sásiková 58    POP štátna opera    Trieda SNP 24    SĽS
Janka    Suraová Mgr.    53    súkromný podnikateľ    Národná 7    nezávislý,
Ján    Šabo Ing.     48    ekonóm    Cesta k nemocnici 27    SMER, SNS, ĽS HZDS
Martin    Šikula Ing.     45    riaditeľ     Štadlerovo nábrežie 1    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Jana    Tatranská Ing.     44    podnikateľka     Terézie Vansovej 14    ND
Pavol    Trnka Ing.     55    podnikateľ     Trieda SNP 51    ND
Mária    Urbanová 50    podnikateľka     Terézie Vansovej 18    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Daniela    Vilímková Bc.    44    bankový pracovník    Terézie Vansovej 18    nezávislý,
Lorant    Vojček Ing. PhD.    45    riaditeľ spoločnosti    Nad Plážou 47    ĽSNS

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 2 – Banská Bystrica – SEVER

(Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo)

– zvolení budú 3 poslanci (23 kandidátov)

Ihsan    Al Khouri MUDr., PhD.    50    lekár    Na Karlove 5    nezávislý,
Miroslav    Belička 41    podnikateľ     Javorová 3    ĽSNS
Peter     Bielik MUDr., PhD.    48    lekár    Pod Stráňou 35    SMER, SNS, ĽS HZDS
Stanislav    Čarský MUDr., PhD.    48    primár chirurgie    Školská 20    SMER, SNS, ĽS HZDS
Katarína    Čižmárová Doc. RNDr., CSc.    54    vysokoškolský pedagóg    Gaštanová 3    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Roman     Hradecký PhDr.    51    tajomník ústrednej rady SZPB    Gaštanová 11    SDĽ
Lucia    Hudecová JUDr.    30    právnička    Povstalecká 14    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Vítězslav    Jureček Bc.    24    konateľ spoločnosti, ekonóm    Javorová 1    KDH,MOST-HÍD
Marta     Klačanová 43    podnikateľka     Nový Svet     SDKÚ-DS, SaS, KDS
Peter    Kráčik Mgr.    44    SZČO    Ovocná 40    nezávislý,
Vladimír    Kubaský Ing.     44    stavebný inžinier    Azalková 5    nezávislý,
Ľubica     Laššáková PhDr.    50    redaktor    Podlavická cesta 32    SMER, SNS, ĽS HZDS
Michal     Lepieš Bc.    23    právny asistent    Gaštanová 5    KDH,MOST-HÍD
Vlasta    Lošoncziová Mgr.    43    obchodná manažérka    Nový Svet1    SDĽ
Igor    Michalovič JUDr.    59    advokát    Krivánska 5    OKS
Vladimír    Oboňa RSDr.    63    referent MsÚ    Pod Dúbravou 7    KSS
Filip     Pekar MUDr.    43    kardiochirurg    Povstalecká 6    SDĽ
Ján    Petrík 58    živnostník    Jakubská cesta 1    SĽS
Henrieta    Petrincová 49    Asistentka    Na Graniari 33    nezávislý,
Jozef    Sásik Ing.     52    znalec – lesníctvo    Nešporova 1    SĽS
Henrich    Schindler Mgr.    34    advokát    Na Graniari 39    nezávislý,
Martin     Vrábeľ Ing.     55    projektový manažér    Na Čiertolí 26    EDS
Peter     Žeby Mgr.    46    nezamestnaný    Javorová 1    KDH,MOST-HÍD

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 3 – Banská Bystrica – VÝCHOD

(Senica, Šalková, Majer, Uhlisko)

– zvolení budú 2 poslanci (16 kandidátov)

Eugen    Bertha Mgr.    57    inšpektor práce    Mičinská cesta 32    KDH,MOST-HÍD
Ján    Dillík 63    hokejový tréner    Mateja Bellu 8    SĽS
Pavel    Holek 34    podnikateľ     Golianova 13    nezávislý,
Jaroslav    Kuracina 39    konateľ výrobnej spoločnosti    Spojová 1    nezávislý,
Radoslav    Lukaj Mgr. Ing.    46    právnik    Ulica 9. mája 48    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Marta    Makušová Ing.     52    odborný referent    Jesenského 1908/30    nezávislý,
Roman    Miartuš 46    súkromný podnikateľ    Mičinská Cesta 9    nezávislý,
Marcel    Mojžiš Ing.     32    manažér    Majerská cesta 9    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Marcel     Pecník PhDr.    27    pedagóg    Magurská 59    SMER, SNS, ĽS HZDS
Jozef     Pikula Ing., CSc.    54    stavebný inžinier    Hviezdoslavova 26/A    nezávislý,
Martin     Poljovka 35    športovec    Viestová 2    SMER, SNS, ĽS HZDS
Miroslav    Solivajs 29    živnostník    Senická cesta 90    nezávislý,
Peter    Šuna Bc.    38    štátny zamestnanec    Na Uhlisku 1520/7    nezávislý,
Igor    Teplan Ing. Arch.     44    architekt    Komenského 12    OKS
Ivan    Uhrík Ing.     45    ekonóm    Hronská 191    nezávislý,
Eva    Vnenčáková MUDr.    55    lekár    Krivánska 6    KDH,MOST-HÍD

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 4 – Banská Bystrica – ZÁPAD

(Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj)

– zvolení budú 2 poslanci (10 kandidátov)

Peter    Cibuľa Ing.     32    ekonóm    Podháj 49    nezávislý,
Ivan     Daniš Ing.     67    obchodný riaditeľ    Radvanská 4    SMER, SNS, ĽS HZDS
Miroslav     Greško 51    redaktor    Rakytovská cesta 13    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Jozef    Haško Ing.     63    riaditeľ firmy    Bernolákova 5    KDH,MOST-HÍD
Marián    Hric 43    vodič    Rakytovská cesta 75    ASV
Igor     Kašper Ing.     30    SZČO    Sládkovičova 70    nezávislý,
Milan    Prašovský 35    súkromná bezpečnostná služba    Tatranská 68    SĽS
Milan    Smädo 57    živnostník    Jabloňová 16    nezávislý,
Marián    Stieranka Ing.     61    ekonóm    Sládkovičova 44    SMER, SNS, ĽS HZDS
Juraj    Výboch Bc.    23    študent vysokej školy    Brezová 50    SDKÚ-DS, SaS, KDS

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 5 – Banská Bystrica – Radvaň

– zvolení budú 3 poslanci (21 kandidátov)

Juraj Budaj Ing. 58 špecialista telekomunikácií Radvanská 8 KDH, MOST-HÍD
Milan    Bahýl 65    zamestnanec a.s.    Malachovská 56    KSS
Anna    Bahýlová 51    ekonómka    Bernolákova 50    nezávislý,
Vladimír    Baláž MUDr., PhD.    52    prednosta kliniky    Starohorská 68    SMER, SNS, ĽS HZDS
Helena     Bevelaqua Mgr.    50    konateľka s.r.o.    Na Čiertolí 10    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Igor    Ďurana 47    živnostník    Tatranská 4    SĽS
Marta    Gajdošíková Mgr.    54    televízna žurnalistka    Nám. Ľ. Štúra 26    nezávislý,
Daniel    Hanko 59    elektrotechnik    Bernolákova 9    SMER, SNS, ĽS HZDS
Ján    Hudec Mgr.    61    telovýchovný pedagóg FTVŠ UK    Radvanská 30    nezávislý,
Ján    Chladný PaedDr.    57    riaditeľ školy    Kalinčiakova 21    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Anna    Jedličková PaedDr.    59    dôchodkyňa     Poľná 3    KDH,MOST-HÍD
Ivan     Kolenička 58    podnikateľ     Radvanská 29    ND
Lukáš    Kožák JUDr.    29    advokát    Podháj 55    ND
Marián    Lovič Ing.     56    štátny zamestnanec    Kalinčiakova 10    KDH,MOST-HÍD
Jozef    Medveď doc.,Ing., PhD.    60    prorektor    Na Motyčinách 11    SMER, SNS, ĽS HZDS
Zuzana     Miadoková JUDr.    31    advokátka    Kalinčiakova 2    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Július    Obrcian 57    nezamestnaný    Bernolákova 13    nezávislý,
Ľudmila    Priehodová Ing. Arch.     58    architektka    Kalinčiakova 17    nezávislý,
Jozef    Seko Ing.     58    ekonóm    Radvanská 11    nezávislý,
Ján    Ševc RSDr., CSc.    62    dôchodca    Kalinčiakova 2    KSS
Ivana     Škodová Mgr.    57    pedagogička    Jilemnického 13    OKS

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 6 – Banská Bystrica – Fončorda

– zvolení budú 8 poslanci (55 kandidátov)

Ján    Barič Ing. Arch.     48    autorizovaný architekt    Čerešňová 78    EDS
Ľubomír    Béla Mgr.    39    prevádzkár pohostinstva    Družby 27    nezávislý,
Veronika     Beličková Ing.     31    projektový manažér    Jarná 11    nezávislý,
Ida     Cabanová JUDr.    50    právnik    Tulská 36    SMER, SNS, ĽS HZDS
Kristína    Cibuľová Kubašíková Mgr.    34    farmaceut    Mládežnícka 4    nezávislý,
Marián    Čema Ing.     57    likvidátor poistných udalostí    Oremburská 8    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Miroslav    Čunderlík 36    podnikateľ     Moskovská 32    nezávislý,
Vladimír    Dianiška Ing.     37    konateľ spoločnosti    Slnečná 38    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Igor    Donoval Ing.    32    menežér    Tulská 103    ASV
Pavol    Galko Ing.     35    súkromný podnikateľ    Švermova 6971/49    nezávislý,
Jozef    Gašparík Ing.     47    námestník Eximbanka SR    Nový Svet 40    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Peter    Gogola Mgr.    42    hovorca Št. Lesy SR    Spojová 12    nezávislý,
Ľubomír     Hadvičák 32    riaditeľ spoločnosti    Švermova 19    nezávislý,
Zdenko    Haring Ing.     46    SZČO    Trieda SNP 13    nezávislý,
Ján    Harťanský 37    riaditeľ dopravnej spoločnosti    29. augusta 32    KDH,MOST-HÍD
Peter     Hudec MUDr.    63    lekár    THK 7    SMER, SNS, ĽS HZDS
Róbert    Huran JUDr.    26    manažér pre inovácie    Jarná 2    nezávislý,
Vladimír     Ivan Ing.     35    riaditeľ neziskovej organizácie    Oremburská 13    nezávislý,
Miroslav    Ivan Ing.     44    manažér    Nová 19    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Daniel    Karas 35    podnikateľ    Tulská 24    SMER, SNS, ĽS HZDS
Ľubica     Kleniarová Mgr.    53    ekonómka    Bagarova 7    KSS
Gabriela    Kolačná 42    živnostníčka    Okružná 2     KDH,MOST-HÍD
Ľubomír    Kopál Mgr.    41    stredoškolský učiteľ     Šalgotarijánska 1    KDH,MOST-HÍD
Elena    Krajčiová Mgr.    57    učiteľka    Tulská 105    ND
Alžbeta    Kránerová Mgr.    58    dôchodkyňa     Moskovská 18    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Ivan    Krupa Ing.    50    technik    Moskovská 12    KDH,MOST-HÍD
Richard     Kulaviak MUDr. MPH    42    lekár    Stupy 18    KDH,MOST-HÍD
Pavol    Legíň MUDr.    63    primár ortopédie    Gerlachovská 5    SMER, SNS, ĽS HZDS
Marián    Mackovič Mgr.    26    stredoškolský učiteľ     Mládežnícka 24    KDH,MOST-HÍD
Peter    Mečiar MUDr.     55    kardiológ    Na Čiertoli 8    SMER, SNS, ĽS HZDS
Marek    Modranský Mgr.    31    riaditeľ dopravného úseku    Slnečná 38    nezávislý,
Jozef    Moniš Ing.    37    technik    Moskovská 3    KDH,MOST-HÍD
Peter    Múkera JUDr.    53    advokát    Švermova 6971/51    nezávislý,
Ivo     Novák 42    finančný poradca    Mládežnícka 3    KDH,MOST-HÍD
Juraj    Odor Ing.     38    obchodný zástupca    Gorkého 1    nezávislý,
Marcel    Perecár Mgr.    38    stredoškolský učiteľ     THK 26    nezávislý,
Oliver    Petrík Ing.    77    preds. mim. org.    THK 28    OKS
Peter    Peuker 57    pracovník SBS    THK 2    ĽSNS
Igor    Piliar 46    administratívny pracovník    Nové Kalište 40    ND
Juraj    Pivka Ing.     63    geodet    Nešporova 1    SĽS
Peter    Pohančaník Ing. PhD.    29    projektový manažér    Švermova 24    nezávislý,
Zdenko     Rusko MUDr.    40    lekár    THK 3    nezávislý,
Miroslav    Rybár Mgr.    42    súkromný podnikateľ    Nad Plážou 32    nezávislý,
Vladimír    Sklenka PhDr.    32    historik    Okružná 1863/12    nezávislý,
Lucia    Skokanová Ing.     34    programová manažérka nadácie    THK 1    nezávislý,
Branislav    Slaný Ing.     42    ekonóm    Spojová 10    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Ladislav    Slobodník MUDr.    42    chirurg    Internátna 27    SMER, SNS, ĽS HZDS
Viera     Šokoťková Mgr.    57    učiteľka    Moskovská 27/1    KSS
Roman    Štrba 44    manažér    Družby 8    SĽS
Vojtech     Švantner 58    energetik    Ulica kpt. Nálepku 8    OKS
Martin    Švec MUDr.    55    primár ORL    Jegorovova 6    SMER, SNS, ĽS HZDS
Ladislav    Topoľský RNDr.    60    pedagóg    Internátna 27    SMER, SNS, ĽS HZDS
Lídia    Vajcíková 53    živnostník    Krátka 21    ĽSNS
Miroslava    Válková Ing. Arch.     43    architektka    Horná 81    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Vladimír    Zachar Ing.     57    SZČO    Jakubská cesta 8    nezávislý,

Kandidáti na poslancov za volebný obvod č. 7 – Banská Bystrica – Sásová – Rudlová

– zvolení budú 9 poslanci (55 kandidátov)

Michal     Albert Mgr.    28    doktorand žurnalistiky    Starohorská 60    KDH,MOST-HÍD
Pavel    Bartošík Ing.     28    manažér klientských vzťahov SENIOR    Severná 1989/26    nezávislý,
Pavol    Bielik 56    manažér    Partizánska cesta 12    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Kamil    Bílek Ing.    42    manažér    Tatranská 56    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Zdenka     Blašková 36    kuchárka    Chabenecká 7    KSS
Partik    Bočkay JUDr.    40    výkonný riaditeľ    Rudohorská 6737/23    nezávislý,
Jana    Brázdilová Ing. Mgr.    57    pedagóg    Tatranská 38    KDH,MOST-HÍD
Ľubica     Buranová 57    odborný referent    Gerlachovská 8    SMER, SNS, ĽS HZDS
Jozef    Čuha PhDr.     55    psychológ    Starohorská 10    OKS
Juraj     Droppa Ing.     43    zakladateľ súkr. ZŠ u Filipa    Haškova 18    nezávislý,
Miroslav    Ferko Ing.     55    SZČO    Javornícka 21    nezávislý,
Jakub     Gajdošík Bc.    25    manažér    Sitnianska 17    SMER, SNS, ĽS HZDS
Marek     Gregor Ing.    25    ekonóm    Tatranská 109    KDH,MOST-HÍD
Ján    Greschner Bc.    49    vrchný rádiologický asistent    Tatranská 14    KDH,MOST-HÍD
Anna    Grešková 62    dôchodkyňa     Hlboká 7    nezávislý,
Beata    Hirt Ing.     48    riaditeľka nadácie    Ovocná 42    nezávislý,
Štefan    Horváth PhDr.    64    vojenský pedagóg vo výslužbe    Kráľovohoľská 18    SMER, SNS, ĽS HZDS
Martin     Husárik Mgr.    31    manažér    Starohorská 25    KDH,MOST-HÍD
Zuzana    Jakubovie Ing.    33    ekonóm    Strážovská 2    SDĽ
Róbert    Kazík 63    zástupca primátora    Gerlachovská 4    nezávislý,
Martin    Klus Doc., PhD.    30    vysokoškolský učiteľ    Mládežnícka 12    nezávislý,
Marek    Kotleba 27    živnostník    Kráľovohoľská 5    ĽSNS
Marián    Kotleba Mgr.    33    informatik    Kráľovohoľská 5    ĽSNS
Peter     Lačný Ing.    54    živnostník    Javornícka 12    KDH,MOST-HÍD
Milan    Lichý Ing.     49    lesný inžinier    Sitnianska 6593/12    nezávislý,
Peter    Magerčiak 47    manažér    Mateja Bellu 1    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Ján    Mak Mgr.    46    odborný referent pre rozpočet a financie    Javornícka 19    nezávislý,
Matúš    Molitóris Mgr.    24    konateľ spoločnosti    Javornícka 51    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Stanislava     Moravčíková Bc.    23    študentka    Tatranská 74    KSS
Lucia    Murínová 31    SZČO    Javornícka 12    nezávislý,
Tomáš    Novanský Ing.    38    riaditeľ    Rudlovská cesta 116    SMER, SNS, ĽS HZDS
Ján    Páleš 55    vedúci odboru    Rudohorská 5    SMER, SNS, ĽS HZDS
Andrej    Patka MUDr.    54    lekár    Krivánska 8    KDH,MOST-HÍD
Jiří    Pieč 49    SZČO    Tatranská 14    nezávislý,
Vladimír    Pirošík Mgr.    34    advokát    Rudohorská 6735/11    nezávislý,
Vlastimil    Plavucha 42    manager    Podjavorinskej 30    SMER, SNS, ĽS HZDS
Peter    Podhorský 33    šéfkuchár    Mateja Bella 5    ĽSNS
Elena    Púchyová Ing.    52    informatik    Javornícka 37    KDH,MOST-HÍD
Jozef    Ratica Ing.    51    obchodný manager    Tatranská 35    SMER, SNS, ĽS HZDS
Andrej    Refka 32    informatik, ekonóm    Strážovská 6    SMER, SNS, ĽS HZDS
Vladimír    Rosinský 50    obchodník    Gerlachovská 6    SĽS
Stanislav    Slačka Mgr.    48    riaditeľ školského vzdelávacieho strediska    Trieda SNP 72    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Andrej    Sliacky 21    študent      Sitnianska 21    EDS
Radovan    Sloboda Ing.    44    ekonóm    Tatranská 60    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Miroslav    Strmeň 32    živnostník    Magurská 61    ĽSNS
Ivan    Šabo Mgr.    45    riaditeľ     Tulská 105    nezávislý,
Štefan    Ševčík 49    riaditeľ     Strážovská 1    nezávislý,
Michal     Škantár Ing.    28    riaditeľ spoločnosti    Tatranská 75    SMER, SNS, ĽS HZDS
Tomáš    Tornyos Ing. Arch.     30    autorizovaný architekt    Rudohorská 24    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Robert    Trnka Ing.     42    manažér    Sitnianska 6     nezávislý,
Martin     Turčan Ing.    28    riaditeľ sekcie Úradu vlády SR    Petelenova 6    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Hildegarda    Vaterková Mgr.    47    referent     Sitnianska 3    KDH,MOST-HÍD
Diana    Vigašová Bc.    24    zamestnanec Úradu vlády SR    Rudlovská cesta 94    SDKÚ-DS, SaS, KDS
Jozef    Zahradníček Ing.     26    špecialista bezpečnosti IT    Bernolákova 1    nezávislý,
Jozef    Žabka 63    technik    Chabenecká 9    SĽS