Mesto Banská Bystrica pripravuje v tomto roku, v rámci projektu Výstavba a obnova miestnych komunikácií (MK) vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, rozsiahlu obnovu vozoviek a chodníkov v rôznych častiach mesta. Predpokladaný termín štartu prvej etapy obnovy MK v centrálnej mestskej zóne je marec t. r. Realizácia prác bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok.

„Chcem všetkých Banskobystričanov i návštevníkov nášho mesta poprosiť o zhovievavosť a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác. Na oficiálnej internetovej stránke mesta zverejníme kompletný zoznam miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta, ktoré budú v rámci projektu rekonštruované“, konštatuje primátor Peter Gogola.

Na portáli BBonline.sk si ich však môžete pozrieť už druhý mesiac…

V prvej etape je naplánovaná kompletná obnova chodníka na ul. J. Kráľa popri potoku Bystrička, obnova asfaltového povrchu vozoviek a obnova chodníkov na uliciach Kukučínova od križovatky pri OD Prior po Skuteckého ulicu, ul. Komenského (prepoj Skuteckého ulice s Hornou ulicou), Trieda SNP, obnova chodníkov na Partizánskej ceste i Hornej ulici v úseku od Partizánskej cesty po Kukučínovu ulicu vrátane chodníkov okolo objektu polikliniky.

V rámci projektu bude obnovených 60 úsekov ciest, chodníkov a vnútroblokových komunikácií na území celého mesta a zároveň budú vybudované štyri nové úseky miestnych komunikácií.
Vzhľadom na priebeh prác a intenzitu dopravy bude banskobystrická samospráva na nevyhnutný čas nútená upraviť čiastočnými aj úplnými uzávierkami miestnych komunikácií cestnú premávku v meste. Motoristi sa tak musia pripraviť na obchádzky jednotlivých trás, avšak tieto dočasné obmedzenia prinesú pozitívny výsledok vodičom i chodcom v Banskej Bystrici.