primatorPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

V čom ste lepší kandidát od ostatných, prečo by si mal volič vybrať práve vás?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku, v ktorej sme sa pýtali na ich prednosti, konkurenčnú výhodu, dôvody, pre ktoré by si volič mal vybrať práve ich. Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Voči všetkým ostatným kandidátom na primátora mám jednu veľkú výhodu. Ako jediný kandidát mám praktické skúsenosti z riadenia a fungovania mesta. Sú to aj moje osobné skúsenosti z každodenných stretnutí s občanmi Bystrice.  Nemôžem opomenúť šesť volebných období z poslaneckých lavíc a spolupráce s pracovníkmi mestského úradu, pri riešení požiadaviek Bystričanov. A to v celom meste.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Odlišuje ma fakt, že som vždy bojoval proti korupcii a neprávosti. Moje súboje so straníckymi štruktúrami si však vypýtali aj osobnú daň – zažil som ľudsky ťažké chvíle aj špinavé útoky. Tieto súboje mi znemožnili uskutočniť moju víziu fungujúceho mesta v plnom rozsahu. Skutočný výsledok mojej práce hodnotím podľa toho, čo som urobil, ale tiež podľa toho, čo som nedovolil a ochránil.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Hodnotiť seba ako lepšieho alebo horšieho kandidáta ponechám na občanoch Banskej Bystrice. Oveľa dôležitejšie je, že všetko čo robím, robím úprimne. Mojim záujmom je lepší život v Banskej Bystrici. Rozumiem mestu, rozumiem ľuďom a nie len to. Banská Bystrica je mojim rodiskom. Považujem za zmysluplné robiť veci v prospech ľudí, medzi ktorými som vyrastal a stále žijem spolu so svojou rodinou. Veľkým plusom je, že viem aké zmeny by mali nastať a aké kroky urobiť. Nie je dôležité mať len víziu, ale vedieť ako postupovať, vedieť odhadnúť riziká a hlavne mať guráž vstať a začať.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Som Štefan Hrčka, hrdý Banskobystričan z Uhliska. V tomto meste som sa narodil, žijem tu a  podnikám. A to je moja výhoda, na rozdiel od iných kandidátov. Poznám bolesti tohto mesta a jeho problémy nielen papierovo, ale najmä z praktického života, či podnikania. Okrem všeobecných celoplošných problémov, k problémom jednotlivých mestských častí by som pristupoval diferencovane, pretože každá z častí má svoje vlastné, či sa už týkajú parkovania, škôl, alebo rekonštrukcie ciest či mosta. Šalková nikdy nebude Sásová, ani Radvaň Uľankou. A v čom som lepší? Možno v tom, že mám mnoho reálnych kontaktov v zahraničí, ktoré rád zúročím pri vytváraní nových pracovných miest a oživovaní mestských priemyselných parkov.

 

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

V roku 1992 som začal podnikať od nuly a vybudoval som úspešnú firmu, bez štátnych zákaziek, eurofondov alebo dotácií. V najlepších rokoch som zamestnával viac ako 35 zamestnancov, pre ktorých bolo treba mať pre nich vždy zabezpečené mzdy a odvody. A neboli to malé peniaze. To je obrovská zodpovednosť, ktorú vám potvrdí každý zamestnávateľ. To, ktoré vlastnosti jednotlivých kandidátov budú mať najväčšiu váhu pri rozhodovaní sa Bystričanov, uvidíme nakoniec v počte získaných hlasov v komunálnych voľbách. Nech už zvíťazí ktokoľvek z nás, mojim želaním je, aby prišlo voliť čo najviac ľudí, napokon, majú z čoho vyberať a čím väčšia účasť bude, tým silnejší bude aj mandát nového primátora.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Je jasné, že z 15 kandidátov môže byť zvolený len jeden. Pre nás všetkých je dôležité aby bol zo všetkých najlepšie pripravený na výkon tejto verejnej služby a k tomu vediem všetky svoje aktivity a úsilie. Nepoznám osobne všetkých kandidátov a tak si nedovolím nadraďovať  sa, nemám to vo svojej osobnej výbave. Vstúpil som do volieb s jasnou víziou pre Banskú Bystricu, mám podporu kandidátov na poslancov za stranu Sieť a som tým viditeľný, kontrolovateľný a vystavený zodpovednosti. Nemám osobné ani obchodné prepojenia alebo iné zákulisné prepojenia na chod a hospodárenie mesta alebo mestských organizácií. Som otvorený, neskrývam sa a nezneužívam postavenie nezávislého kandidáta za stranícke nominácie.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

V samospráve som pôsobil od roku 1990. V období 1995-1998 som zastával post zástupcu primátora mesta. Bol som tri funkčné obdobia poslancom vyššieho územného celku. Štyri roky som bol prednostom Okresného úradu v Banskej Bystrici. Toto dáva voličom záruku, že sa do úradu neprídem učiť alebo experimentovať. Viem spolupracovať s každým, kto má s našim mestom úprimné úmysly, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Rozhodujúce budú odbornosť a zodpovednosť.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Mám za sebou výsledky, manažérsku skúsenosť, som odhodlaný veci zmeniť. Chcem tvrdo pracovať na tom, aby ľudský a odborný potenciál, ktorý v Banskej Bystrici máme, bol využitý v prospech nášho mesta a jeho rozvoja. Som pripravený pracovať na tom, aby sa skončili nezmyselné politické škriepky, aby sme si uvedomili, že len spojenie síl a hľadanie konsenzu môže nášmu mestu skutočne pomôcť. Pohybujeme sa v komunálnej politike, ktorá má bezprostredný dopad na občana a on od nás čaká jasný pohyb smerom dopredu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Vážim si všetkých, čo sa odhodlali kandidovať. Verím, že sú to odborníci v jednotlivých oblastiach, kde pôsobia. Preto je ťažké menovať, kto je v čom lepší. Viem však s istotou povedať, že ja som sa nepotreboval vydať mesiac pred voľbami do ulíc, aby som zistil, čo trápi Bystričanov… ja som v tých uliciach prežil dvadsať rokov práce. Poznám mojich spoluobčanov a tieto poznatky chcem využiť k tomu, aby sme žili spokojnejší a vyrovnanejší život v našom meste.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Som presvedčená, že na otázku ,kto je lepší, odpovedia práve voliči. Som žena, ktorá môže do vedenia mesta priniesť trochu iný vietor, iný prístup, iný pohľad na riešenie problémov. Mám dlhoročnú manažérsku prax, čo považujem za najlepšiu kvalifikáciu pre výkon tejto funkcie. Nemám žiadne kauzy, som ekonomicky nezávislá a svoje pracovné úspechy v doterajšom profesnom živote efektívne využijem pri výkone funkcie primátorky mesta.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
-Nezávislý kandidát

Od malička sme vychovávaní neustálym vzájomným porovnávaním. Kto je lepší, kto rýchlejší, neskôr úspešnejší, bohatší. Princíp vnucovaný ako príprava na konkurenčný boj. Súperenie. 26 rokov kopenia regulatívov, obmedzení, údajných súťaží, ako dostať zákazku, ako poraziť konkurenciu. Otázka je, či sa to nedá inak. Miesto súperenia – spolupráca, pochopenie, že všetci sme na tej istej lodi. Chcem spolupracovať a tvoriť pre to podmienky. Som odhodlaný využiť svoj potenciál a skúsenosti k tomu, aby ľudia prestali byť ovládaní strachom a začali vnímať život ako súhrn možností a príležitostí. Som pripravený venovať sa koncepčnej spolupráci mestských častí na zmysluplných, život a prácu uľahčujúcich projektoch a riešeniach.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Nechcem a ani nebudem poukazovať na to, čo ktorý kandidát sľubuje, alebo urobil, či neurobil. Každý je niečím pre niekoho prospešný. Mojou prioritou je byť užitočná a prospešná čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta Banská Bystrica a nie len určitým skupinám. Moja práca sa vždy bude opierať o to, čo občania chcú a potrebujú. Nesľubujem nič nemožné. Budem hľadať spôsoby, aby obyvatelia v meste pod Urpínom spokojne žili, pracovali a bývali.

Pozn.: Odpovede kandidátky boli doplnené 29.10.2014, nakoľko kandidátka považovala odpovede na novinárske otázky za volebnú kampaň v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Prečo sa rozhodli kandidovať?