primatorski kandidati bbPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku, prečo sa rozhodli kandidovať v novembrových voľbách. Ich odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Kandidovať som sa rozhodol po tom, čo som zažil počas tohto volebného obdobia v MsZ a v riadení mesta. Je to môj silný osobný vzťah k Banskej Bystrici. Moja zodpovednosť voči Bystričanom za dôveru akou ma opakovane volili a veľká nespokojnosť, ako mesto za posledných 8 rokov stagnuje a pomaly chradne. Chcem vrátiť Bystricu Bystričanom. Vrátiť občanom mesta možnosť transparentne rozhodovať o dianí v meste. Zastaviť privatizáciu a korupciu mesta. Oslovujem všetkých Bystričanov, ktorým záleží na meste Banská Bystrica, pretože tu chcú žiť a toto mesto zveľaďovať. Domácim podnikateľom vytvoriť priestor, aby vo svojom meste mohli napredovať a spokojne pracovať.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Pred mojim nástupom do funkcie malo mesto 16 rokov ľavicových primátorov či zastupiteľstvo. Kultúra šafárenia zanechala stopy po celej samospráve. Ľavicoví poslanci paktovali s „ich“ primátormi, čoho výsledkom bolo rozpredávanie a rabovanie mestského majetku. Presne toto sa dialo aj v období primátorovania tzv. nezávislého primátora podporovaného SMERom, Ivana Saktora. V snahe zastaviť čachre mestských poslanov som bol štyri roky ich dennodený tŕň v oku. Preto dnes občanom ponúkajú akože „nezávislého kandidáta s podporou SMERu“, aby sa tak zbavili nepohodlného primátora a vrátili sa späť k moci a ku korytám. Banská Bystrica potrebuje primátora, ktorý bude blokovať ich čachre, tak ako som to robil posledné štyri roky.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Moje rozhodnutie kandidovať na primátora neprišlo v jednom momente, ale formovalo sa postupne a dlhodobo. Moja kandidatúra nie je prázdnym alebo povrchným rozhodnutím, je zrelým rozhodnutím muža, ktorý vidí zmysel v tom, že ľudia v našom meste sa budú mať lepšie. Pretože len miesto kde ľudia žijú v spokojnosti dáva záruku, že naše deti vyrastú v zdravom a slušnom prostredí a stanú sa z nich dospelí, na ktorých budeme hrdí. Chcem aby ľudia v tomto meste mali šancu na dôstojný život a nemuseli si hľadať prácu v zahraničí a pozerali sa na to, ako sa im rozpadávajú rodiny. Banská Bystrica je mesto kde som sa narodil, zažil prvý bozk, prvú facku a aj preto mi na tomto meste z celého srdca záleží.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Som rodený Banskobystričan z Uhliska. Ako jeden z mála kandidátov. Prečo kandidujem? Lebo sa chcem starať o svoje mesto. Lebo chcem, aby sa zlepšil život v Banskej Bystrici. Aby som pokračoval v tom dobrom, čo spravili moji predchodcovia, a aby som našim deťom zanechal mesto, ako som ho poznal ja. Hrdé, životaschopné a prosperujúce. Nech aj naďalej platí – Za živa v Bystrici, po smrti v nebi. Nie som stranícky vedený, ani zaťažený. To o čom iní rozprávajú, ja v Bystrici každodenne žijem. Rozhodol som sa sám za seba a dobrovoľne. Iste, nemám čarovný prútik, ale viem, aká práca ma čaká. A som na ňu pripravený.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Za 4 roky sme boli svedkami viacerých nekompetentných rozhodnutí a zanedbaní rozvoja mesta. Komunikácie sú v dezolátnom stave, mladí odchádzajú, investori sa nám vyhýbajú. Banská Bystrica stagnuje a jej ďalší vývoj sa neuberá správnym smerom. Primátorom už bol vysokoškolský učiteľ, šéf odborov, teraz učiteľ s praxou hovorcu. Mesto z tohto stavu dostane len manažér, ktorý v praxi preukázal schopnosti riadiť a tvoriť. Žijem tu viac ako 25 rokov a nechcem sa ďalej pozerať ako naše mesto upadá a rok čo rok sa zmierovať s horším stavom. Nemusí to tak byť. Mám chuť a energiu to zmeniť. Som presvedčený, že môj volebný program je uskutočniteľný a že po jeho realizovaní sa Banská Bystrica stane moderným a prosperujúcim mestom.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Ako iste aj Vaši čitatelia vedia, som kandidátom politickej strany Sieť. Prichádzam do politického priestoru komunálnej politiky s ponukou uceleného programu, ktorý je zameraný na stabilizáciu Banskej Bystrice a víziu jej rozvoja, ktorá je nevyhnutná ak si má Banská Bystrica udržať svoje postavenie.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Posledné udalosti okolo základných škôl, ich rušenia, nerealizovaných projektov zateplovania, stagnácia mesta, nedokončenie procesu schválenia nového územného plánu, vzťah primátora a poslancov a v neposlednom rade až arogantné rozhodovanie zastupiteľstva napriek oprávneným požiadavkám občanov sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodol kandidovať na post primátora mesta.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Banská Bystrica má jedinečnú polohu a krásne prostredie, ale neefektívne a úradnícke vedenie mesta, ktorému chýba reálny  kontakt s občanom. Nie sú stanovené jasné vízie, chýba koncepcia rozvoja, ale aj odvaha a odhodlanie ich realizovať. Naše mesto potrebuje skutočné riešenia. Chcem k nim prispieť a preto kandidujem na post primátora.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Kandidujem preto, aby v našom meste učiteľ učil, lekár liečil a podnikateľ podnikal. Svojou kandidatúrou ponúkam Bystričanom alternatívu k  pompéznosti „bilboardových galérii“ megalomanskej mašinérii politických nominácii  ich  nesplniteľným frázam a sľubom.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Viem, že moje rozhodnutie uchádzať sa o post primátorky Banskej Bystrice, znamená pre niektorých kandidatúru neznámeho človeka. Zároveň si tiež uvedomujem, že ma čaká možno najťažšia práca v mojom živote, ktorá v sebe zahŕňa zodpovedné plánovanie mesta, hospodárenie s majetkom, riadenie početného tímu ľudí. Patrím k tým ľuďom, ktorí radi prijímajú nové výzvy. Navyše verím, že veci verejné sa dajú robiť slušne, transparentne a s otvorenou ekonomikou.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
-Nezávislý kandidát

Som občiansky kandidát. Bez podpory politických strán a hnutí, záujmových skupín, korporácií, spolkov či firiem. Bez potreby viesť finančné toky mesta k sponzorom. Vnímam silnejúce rozčarovanie z doteraz iba deklarovaných sľubov, zdieľam opatrné nádeje a silnú túžbu po skutočnej a zásadnej zmene. Vnímam zhoršujúce sa ekonomické podmienky a klesajúcu kvalitu života v meste. Riešenia poznáme, reálne príklady existujú. Štvrťstoročie viedli mesto politické strany s týmto výsledkom. Spoznal som mašinériu riadenia mesta aj možnosti a riešenia problémov. Mimo politických strán. Prijímam výzvu navrátiť úctu k nám občanom a rešpekt k našim potrebám, zmeniť atmosféru v našom meste na otvorenú, priehľadnú, optimistickú, motivujúcu.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Primátor má byť nástrojom na uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta. Na Slovensku je len veľmi málo ľudí, ktorí sú skutočne ochotní po dobu výkonu verejnej funkcie potlačiť svoje osobné ciele, ak nesúvisia s poslaním a predmetom tvoriacich súčasť takejto funkcie. Ktorí sú pripravení uvoľniť svoju funkciu v okamžiku, ak sa preukáže, že ich konanie je v rozpore s etickými princípmi. Budem prvá primátorka, ktorá svoju aktivitu nasmeruje na 100 % zabezpečenie informovanosti občanov o správe nášho mesta. Chcem pokoriť chamtivosť, drzosť a aroganciu v riadení objektívnej reality Banskej Bystrice.

Pozn.: Odpovede kandidátky boli doplnené 29.10.2014, nakoľko kandidátka považovala odpovede na novinárske otázky za volebnú kampaň v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Ako predstavili sami seba