euro mena bbonline.sk FRPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Koľko eur investujete dovedna do celej kampane? Zverejníte tieto výdavky?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku, v ktorej sme sa pýtali na ich výdavky na svoju predvolebnú prezentáciu a či tieto financie v plnej miere verejne priznajú. Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Celú kampaň hradím zo svojich osobných prostriedkov a to formou transparentného účtu. Tento účet 506 077 6938/0900, umožňuje verejnú kontrolu ako aj  občanom  prispieť na túto kampaň. Viac informácií o tomto účte nájdete na mojej stránke www.pavolbielik.eu.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Presné výdavky na kampaň budem vedieť po jej skončení. Chcem ju financovať z vlastných úspor a z príspevkov mojich sympatizantov. Nechystám veľkú kampaň, nemám totiž za sebou stranícky aparát a peniaze. Budem mať asi 30 billboardov, veľa mojej komunikácie pôjde cez web a cez sociálne siete. Plánujem tiež pokračovať v tom, čo som robil 4 roky – v stretávaní sa s ľuďmi v meste.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Volebnú kampaň financujem z vlastných zdrojov a všetky vydaje sú zverejnene na transparentnom učte. Presná výška nákladov bude známa až na konci volebnej kampane. Transparentný účet považujem za základnú slušnosť každého kandidáta. Aj keď to legislatíva neurčuje priamo, je dôležité aby boli voliči informovaní o budúcich záväzkoch kandidátov. Podľa toho sa môžu rozhodovať pri voľbách. Je to asi jediná autentická informácia ktorá napovie o kandidátovi viac ako predvolebný program.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Kampaň si hradím z vlastných financií. Predbežný rozpočet na kampaň mám stanovený do 15 tisíc Eur. Reálne výdavky bez problémov zverejním po ukončení kampane, mnoho vecí sa mení ešte za behu, denne prehodnocujeme priority. Aj keď sa moja kampaň javí ako jedna z tých väčších, vzhľadom k mojim osobným, niekoľkoročným vzťahom s umelcami, ale aj členmi môjho volebného tímu, všetci do mojej kampane vstúpili bez nároku na honorár, čo si skutočne nesmierne cením.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Do kampane investujem približne 4500 eur z vlastných prostriedkov a približne 3000 eur mi poskytla strana Sloboda a Solidarita. Svoje výdavky na kampaň zverejňujem priebežne na stránke www.miroslavivan.sk , ktorú pravidelne aktualizujem. Volič by podľa mňa mal vedieť, odkiaľ pochádzajú zdroje každého kandidáta, aby mohol v budúcnosti posúdiť, či niektoré rozhodnutia zvoleného kandidáta náhodou nesúvisia so splácaním tzv. „predvolebných dlhov“. Kandidáti by podľa mňa mali financovanie zverejňovať priebežne. Sľubom o tom, že tak urobia po voľbách, osobne neverím.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Prosím prejdite si môj rozpočet, na konci kampane môžem zverejniť presne čerpané výdavky. Rozpočet kampane: Finančné zdroje na kampaň – Osobný vklad 6 000 €, Osobný spotrebný úver 4 000 €.
Spolu 10 000 €. Výdavky na kampaň: Printy -ECHO BB 4 750 €, Billboardy a bigboardy tlač + nájom 2 700 €, Tlač letáky 2 300 €, Web marketing 250 €. Spolu 10 000 €. Podpora zo strany SIEŤ: Zriadenie webovej prezentácie, FB príspevky, Grafické služby, Dizajn manuál, Odborná koordinácia kampane, Mediálna podpora zo strany siete, Billboardy, Darčekové predmety, Školenia.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Do kampane investujem cca 15-20 tis. eur a výdavky samozrejme zverejním. Prostriedky pre kampaň sú z vlastných zdrojov, blízkych ľudí, ústredia KDH. Veľa práce na kampani robíme vlastnými silami, najmä mladí ľudia z hnutia NOVA  mi poskytli neoceniteľné služby v spracovaní grafiky.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Z vlastných prostriedkov cca 20 000 €.  Som pripravený informovať verejnosť o výdavkoch použitých vo volebnej kampani. Billboardové plochy a  reklamný priestor mi poskytli politické strany, ktoré ma podporujú, nakoľko tieto si rezervovali pre svojich kandidátov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Moja kampaň bude zrkadlom života v Banskej Bystrici, a preto aj suma vyčlenená na ňu bude symbolicky ohraničená sumou 500 eur. Všetky prostriedky a účel využitia som samozrejme zverejnil prostredníctvom transparentného účtu.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Financovanie mojej kampane pochádza výlučne z vlastných zdrojov a je zverejnené na Transparentnom účte.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
-Nezávislý kandidát

Samozrejme, že zverejním, pôjde o bežné výdaje na cestovanie, stretávanie sa s ľuďmi, tlačoviny. Žiadne bilboardy, či drahá reklama. Žiadna kampaň s cieľom manipulácie. Nemám sponzorov, netreba ich. Výdavky skôr v stovkách eur ako v tisícoch. Moja kampaň je viac o ľuďoch ako o peniazoch. Odráža môj postoj k verejným výdavkom a je cestou a aj príkladom, ako by si občania mali vzájomne pomôcť. Ľudia, ktorí mi nezištne pomáhajú, sú občianski aktivisti, presvedčení, že spolu môžeme podmienky pre život a podnikanie v Banskej Bystrici skutočne ovplyvňovať, spoločne rozhodovať o tom, ako chceme z nášho mesta tvoriť prosperujúci domov. Súčasťou slogana – Čím prekvapí Banská Bystrica v týchto voľbách je aj nízkonákladová kampaň.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Určite to nepresiahne 400 €. Áno, svoje výdavky na predvolebnú kampaň pravdivo zverejním.

Pozn.: Odpovede kandidátky boli doplnené 29.10.2014, nakoľko kandidátka považovala odpovede na novinárske otázky za volebnú kampaň v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: V čom si myslia, že majú navrch pred svojimi súpermi?