Programov a realizovateľných cieľov je veľmi veľa. Po zverejnení predchádzajúceho článku by som rád otvoril a verejne prezentoval ďalšie nápady a ciele, ktoré by som rád v Banskej Bystrici presadil.

1. Transparentnosť, otvorenosť a prehľadnosť:

Aktuálny stav

Málokto vie, čo za „kšefty“ sa skrývajú pod pokrievkou mestského úradu. Aké zmluvy, či dodatky sa platia z našich daní. Dostať sa k verejným zákazkám je výsada rovnejších a z pojmu korupcia sa stalo synonymum verejnej politiky. Mnohí uchádzači sú znechutení podmienkami a „obyčajmi“, ktoré sú často ušité na mieru konkrétnemu „kamarátovi“. Pritom občan by mal mať nástroje na kontrolu svojich zástupcov, svojich prerozdeľovateľov spoločných peňazí. Chýba tu efektívny systém bŕzd a protiváh (najdôležitejší princíp demokracie a právneho štátu), kedy by politikov mali kontrolovať občania, či média. Systém, ktorý u nás nie je dostatočne vyvinutý a ľudia ešte stále nie sú naučení participovaťzaujímať sa o veci verejné.

Riešenia

Verejné obstarávania prostredníctvom elektronických aukcií – Elektronické a transparentné obstarávanie je podmienkou efektívnosti nakladania so zdrojmi občanov. Podľa vzoru mesta Martin (projekt „transparentné mesto“) sa musia veci verejné priblížiť ku každému. Mesto musí dať možnosť participovať na verejných zdrojoch a verejnej kontrole. Vďaka živým aukciám lacnejší vždy vyhráva (samozrejme, že lacnejší za splnenia rozumných kvalitatívnych podmienok).

Za príklad môžeme uviesť aj mesto Šaľa, kde sa v roku 2009 podarilo ušetriť formou elektronickej aukcie takmer 50% nákladov za odpady mesta. Keby sa Banskej Bystrici podarilo ušetriť len 30%, tak je to úspora v miliónoch EUR ročne. Mimochodom, v Šali to vyhrala firma, ktorá to robila predtým, ale za neporovnateľne nižšiu cenu, nakoľko ju k tomu „dotlačila“ konkurencia. Celkovo ušetrili 60 miliónov!

Elektronicky sa dá obstarávať aj strava pre deti v škôlkach (mlieko, zelenina, jogurty), či v školách. Čiže výhody plynú na všetky zložky verejných výdavkov. Veľmi dôležitou podmienkou efektívnosti verejných aukcií je správne a čo najpresnejšie stanovenie predmetu, rozsahu či výkazu obstarávania veci. V tomto tkvie základ všetkých netransparentných zákaziek, pretože sa „vymyslia“ podmienky, ktoré dokáže splniť len jeden uchádzač („podmienky šité na mieru“). Tomuto chcem rázne zabrániť.

Zverejnenie všetkých zmlúv, faktúr a bankových pohybov mestského úradu, pričom tieto výpisy musia byť ľahko vyhľadávané a filtrované podľa viacerých kritérií (napr.: podľa subjektov, položky, dátumov, atď…). Vhodné podmienky kontroly sú najefektívnejším spôsobom riadenia mesta a teda zabezpečovania verejnej spokojnosti. Tu môže opäť poslúžiť Internet a mestský „CITYBOOK“.

2. Služby vo verejnom záujme – problematika spoločenstiev a družstiev

Aktuálny stav:

Bytové spoločenstvo, či družstvo sa rozhodne uskutočniť renováciu (zateplenie, rekonštrukciu,…). Spravidla to zabezpečuje predseda po predchádzajúcej diskusii na susedských schôdzach. Vieme, že na týchto schôdzach sa väčšinou nezúčastňujú všetci obyvatelia a to z rôznych príčin (napr. znechutenie z minulých schôdzí, osobná nevraživosť, málo času, či nezáujem). Podľa platného zákona, je schôdza po 1 hodine od začatia uznášania schopná, aj keď je prítomných zopár susedov (po prvej hodine nie je potrebná nadpolovičná väčšina). Časť susedov teda môže rozhodnúť o peniazoch všetkých. Teda aj „osloviť“ zopár firiem a zadĺžiť panelák. Je to bežná prax a výsledkom je, že v panelákoch platíme za energie a služby bytu viac ako v rodinných domoch!

Riešenie:

Mesto a ani nikto iný „zvonka“ nemôže zasahovať priamo a regulačne ovplyvňovať majetkové, teda vlastnícke práva členov družstva, či spoločenstva. Avšak v spôsobe komunikácie a zdieľania informácií spoločného bytového domu môže byť nápomocné aj mesto. Ak sa aspoň 50% obyvateľov susedstva rozhodne pristúpiť na elektronický projekt: „systém spoločnej komunikácie susedstva“, tak by mesto mohlo vytvoriť kontrolný  informačný systém, kde by susedia dostali účinný komunikačný nástroj na lepší výkon svojich spoločných práv. Diskusie, komunikácie a aj hlasovania o spoločných témach by boli veľmi jednoduché a mohlo by to stimulovať záujem viacerých o spoločné veci. Samozrejme, že to môže fungovať len na  dobrovoľnej forme. Takto by sa mohlo napomôcť k sprehľadneniu tokov a výberov verejných súťaží (napr. využívanie fondu opráv, zmluvy na zateplenie, servis bytového domu a pod..).

Róbert HURAN kandiduje do mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice vo volebnom obvode č.6 Fončorda a na kandidátke ho nájdete s číslom 17.

Kandidát je členom neziskového občianskeho združenia Aliancia Nezávislých.