Komunálne voľby sú na dohľad. V krátkom časovom období budeme masírovaní predvolebnými ťahákmi, heslami, či „gulášmi“. Býva zvykom predvolebných agitiek, že sa kandidáti zamerajú len na strohé, heslovité „znelky“, ktoré u časti obyvateľstva majú vyvolať pocit dôvery a teda zadovážiť  dotyčnému kandidátovi hlas. Podľa môjho názoru by občania nemali „naletieť“ na všeobecné heslá, či frázy ale vidieť a pýtať sa na konkrétne zámery, ciele a riešenia.

Predstavujem zopár konkrétnych inovačných nápadov pre Banskú Bystricu. Zamerané na zlepšenie života a spolupráce občan-mesto. Nakoľko sa profesionálne zaoberám problematikou elektronickej automatizácie verejno-právnych procesov a problematika eGovernmentu mi je viac než blízka, chcem týmito nápadmi inšpirovať aj ostatných kandidátov a zvýšiť tak šance na presadenie inovácii.

Vnútorné fungovanie úradu/mesta z pohľadu znižovania a zrýchľovania byrokracie

Aktuálny stav:

Na mestský úrad chodíme niekedy úplne zbytočne. Musíme čakať v radoch a brať si „úrado-behačské“ dovolenky. Veľa „muziky“ neurobilo ani jednotné kontaktné miesto, nakoľko pri podaní žiadosti so správnym poplatkom musíme robiť 3 kroky. Podania (čakanie), zobratie lístočka, zaplatenie správneho poplatku (čakanie) a následne vydokladovanie podania o tom, že bolo zaplatené (čakanie). Zmeníme si jeden údaj (napr. trvalú adresu) a pošlú nás do ďalšieho „okienka“ o poschodie vyššie (nahlásiť zmenu adresy na smeti). Úradníci síce sú omnoho milší ako voľakedy, ale celkový systém je zle vymyslený.

Riešenie:

Jedno podanie na jednom mieste (v okienku), u ktoréhokoľvek úradníka  na všetky úradné úkony. Obiehanie si má zabezpečiť úrad (je za to platený z našich daní) a nie my. Všeobecne záväzným nariadením by sa malo zakázať žiadanie informácii od občana, ktoré si mesto môže vyžiadať od iných orgánov verejnej moci. V prípade pochybností iných úradov môže občan udeliť mestskému úradu na to splnomocnenie. Tento princíp má oporu aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády, v ktorom sa píše:

Vláda SR bude presadzovať zracionalizovanie postupov a odbyrokratizovanie práce s informáciami v činností orgánov verejnej správy. Vynaloží potrebné úsilie na to, aby sa od občana nevyžadovali informácie v prípadoch, keď ich úrad má k dispozícii alebo keď môže tieto informácie získať iným spôsobom.

Na prospech tejto veci slúži aj fakt, že na mestskom úrade je o 50% viac zamestnancov, ako je nutné. Je ťažká doba. Nájsť si prácu v BB je obzvlášť veľký problém a ak nechceme prepúšťať a vyostrovať sociálne napätie, tak mestskí úradníci určite pochopia, že buď sa bude prepúšťať alebo sa bude pracovať pre občana. Takto to už funguje aj v Poľsku, v Slovinsku, v Rakúsku, v celom modernom svete 21. storočia a inú cestu k stimulovaniu spolupráce viacerých úradov a úradníkov v prospech občana nepoznám.

Náväzne na to, mesto potrebuje komplexný procesný informačný systém (môžeme dať tomu názov napríklad CITYBOOK mestský facebook), ktorý by bol občanom sprístupnený prostredníctvom Internetu a občan by mal mať možnosť uskutočňovať svoje úradné podania aj elektronicky. S prehľadom a s možnosťou uhrádzania poplatkov. Na niektoré jednoduchšie úradné úkony (napr. prihlásenie psa, či Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálny odpad pre FO) dokonca nie je potrebné mať elektronický podpis. Naša legislatíva tomu neodporuje.

Komunikácia občan-mesto sa môže zjednodušiť elektronickou formou.  Šetrí sa životné prostredie a znižuje sa dopravná záťaž. Internet nemusí byť jediný technický prostriedok na komunikáciu. Máme telefóny, SMS, no z pohľadu peňažnej záťaže, je to najefektívnejšie riešenie. Napríklad občania môžu byť priamo informovaný na e-mail ohľadom odstávky elektriny alebo v prípade inej dôležitej verejnej veci. Upriamujem pozornosť na podstatu inovácií, a to aby nedošlo k používaniu predražených informačných „riešení“, ale k podporeniu nástrojov, ktoré sú lacné, efektívne a hlavne užívateľsky veľmi jednoduché.

„Vráťme prestíž a sebavedomie mestu. Ukážme celému Slovensku, že Bystričania štartujú nové, moderné časy“.

JUDr. Róbert HURAN kandiduje do mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice vo volebnom obvode č.6 Fončorda a na kandidátke ho nájdete s číslom 17.

Kandidát je členom neziskového občianskeho združenia Aliancia Nezávislých.