O kultúrnych kreatívnych centrách, ktoré mali vzniknúť vo viacerých mestách za podpory eurofondov, sa hovorí najmä od začiatku aktuálneho programového obdobia v roku 2014. Medzi prvými takto podporenými projektmi na Slovensku, schválenými len na začiatku novembra 2020, je aj jeden z Banskej Bystrice.

Najskôr sa v súvislosti s centrom kreatívneho priemyslu skloňovalo možné zapojenie mesta a prípadne i získanie chátrajúceho domu kultúry pre takýto projekt. Neskôr avizovalo svoj projekt Múzeum SNP. Napokon však medzi prvými schválenými projektmi kreatívnych kultúrnych centier podporených z Integrovaného regionálneho operačného programu figuruje z Banskej Bystrice úplne iný subjekt.

S projektom pre Banskú Bystricu, ktorému už Ministerstvo kultúry potvrdilo podporu, prišiel Rozhlas a televízia Slovenska. „Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica chce rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v oblasti audiovízie v Banskej Bystrici a jej okolí,“ znie v zdôvodnení projektu.

„Ide o spoločnú iniciatívu regionálneho štúdia v Banskej Bystrici a centrály RTVS v Bratislave s cieľom pomôcť kreatívnemu priemyslu v banskobystrickom regióne, a to v podmienkach RTVS Banská Bystrica, ale aj v oveľa širších súvislostiach,“ hovorí pre BBonline.sk PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Ako dodal, jednotlivé súčasti nového kreatívneho centra si vyžiadajú investíciu vo výške cez 10,7 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu z toho predstavuje necelých 10,2 milióna eur.

Veľký rozvoj aj pre SPŠ Jozefa Murgaša

Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica má vzniknúť v dvoch priestoroch v rámci mesta. V rámci tunajšieho sídla RTVS sa pretvorí jeho súčasné dabingové štúdio.

Veľká časť projektu bude sústredená v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Oba priestory si vyžiadajú stavebné úpravy.

„So Strednou priemyselnou školou je uzavretá nájomná zmluva na časť ich priestorov, ktoré zrekonštruujeme a vybavíme špičkovými technológiami. Nejde teda o novú výstavbu, ale o funkčnú rekonštrukciu priestorov školy pre účely Kreatívneho centra,“ priblížil PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Čo prinesie nové kreatívne centrum RTVS?

Avšak nielen študenti, ale aj pracovníci kreatívneho priemyslu z regiónu, profesionáli z oblasti audiovizuálnej tvorby či záujemcovia o vzdelávanie a nové skúsenosti v oblasti tvorby a spracovania zvukového a obrazového obsahu tu nájdu svoj priestor. Kreatívne centrum bude služby poskytovať svojim členom.

„Záujemcovia  z kreatívnej oblasti získajú za finančne výhodných a vopred stanovených podmienok možnosť využiť špičkovo vybavené televízne a rozhlasové technológie, vysielacie a postprodukčné pracoviská, prednáškovú miestnosť, priestor na stretávanie sa a výmenu skúseností a nápadov. Študenti získajú cenné skúsenosti a veľmi dôležité poznatky z praxe vďaka kontaktu s lektormi z RTVS a od ďalších profesionálov, čo dáva prísľub udržateľnosti kreatívneho centra a zmysluplného využitia verejných zdrojov,“ doplnil pre BBonline.sk Púchovský.

V kreatívnom centre vznikne aj kompletne vybavené televízne štúdio s réžiou, rozhlasové nahrávacie a vysielacie štúdio s réžiou, ďalej zvukové a obrazové post-produkčné pracoviská.