Funkcionalistické dielo architekta Jozefa Chrobáka na Námestí slobody v Banskej Bystrici sa rozpadá, slúži bezdomovcom a zašlú slávu už nepripomína takmer nič. Dom kultúry chátra bez využitia pomaly desať rokov, a ku zmene zrejme tak skoro nedôjde.

O kúpu Domu kultúry sa v minulosti viackrát zaujímalo mesto, a to už v roku 2007, keď ho predával pôvodný vlastník – odborový zväz KOVO. Od toho ho však získal do svojho portfólia tunajší developer VAV invest, keď sa budova a časť pozemku dostala do majetku jednej z jeho dcérskych firiem. Podľa medializovaných informácií objekt spoločnosť získala za necelých 100-miliónov bývalých slovenských korún.

V budove sa najskôr pokračovalo v kultúrnej prevádzke pod značkou Europa Culture center, neskôr tu sídlilo mestské PKO. A aj keď mal developer viacero plánov na rekonštrukciu objektu, nikdy k nim nedošlo.

Naopak, spoločnosť sa dostala do problémov, následne i konkurzu. Keďže objekt slúžil aj ako záruka pre ďalšie projekty investora. Budova tak prešla pod správu rakúskej banky Waldviertler Sparkasse Bank AG. O tom, či sa bude s objektom v blízkej budúcnosti niečo diať, sme sa obrátili na konkurznú firmu LawService Recovery, k.s., ktorá má na starosti samotnú dražbu objektu.

V súčasnosti však firma LawService Recovery, k.s., neeviduje žiaden záujem zo strany investorov: “Za účelom speňaženia Domu kultúry sa doposiaľ konali 3 kolá dražby, ktoré však boli neúspešné. Čo sa týka záujemcov o predmet dražby dovoľujeme si uviesť, že na vyššie uvedené dražby, resp. jednotlivé kolá dražby sa nedostavil žiadny záujemca, ktorý by zložil dražobnú zábezpeku,” znie stanovisko LawService Recovery, k.s. pre BBonline.sk.

Dôvodov, pre ktorý môže byť objekt pre záujemcov neatraktívny, je viacero. Ide najmä o zložité vlastnícke vzťahy a nutnosť ich ďalšieho vysporiadania. Časť pozemku, na ktorom budova stojí patrí totiž vlastníctvom samotného mesta. Nemalá by navyše bola aj potrebná investícia či už do nevyhnutnej rekonštrukcie, či s ohľadom na havarijný stav i možné zbúranie objektu. Tomu by navyše v budúcnosti mohla zabrániť snaha miestnych architektov o pamiatkovú ochranu budovy. Proces však s ohľadom na prebiehajúce konkurzné konanie a plomby na liste vlastníctva neprebieha.

Mesto malo o Dom kultúry záujem aj druhýkrát. To už pod súčasným vedením. Objekt sa do dražby dostal v roku 2015, avšak vyvolávacia suma bola určená na 6-miliónov eur. Tá sa primátorovi Noskovi zdala vysoká a následne, v roku 2016, udelilo mestské zastupiteľstvo mandát primátorovi zapojiť sa do dražby s ponukou na 3 050 000 Eur. K naplneniu zámeru o nadobudnutie budovy ale nedošlo.

“Dom kultúry je pre mesto stále predmetom záujmu. Avšak nejde len o otázku nadobudnutia objektu, ale aj o vytvorenie trvalo udržateľného projektu a hľadanie  zdrojov na jeho ďalšiu prevádzku.” povedala k situácii Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora. K presnejšiemu dátumu, kedy by mesto chcelo pristúpiť k realizácii plánov, sa však hovorkyňa primátora nevyjadrila.

Okrem samotnej kúpy objektu, malo mesto v úmysle využiť ho na projekt centra kultúrneho a kreatívneho priemyslu, na ktorý mali smerovať európske peniaze. V roku 2017 sme informovali o tom, že by Dom kultúry mohol byť centrom tohto projektu. Keďže sa však mestu budovu nepodarilo získať, hľadalo pre dosiaľ nerealizovaný projekt iné umiestnenie. Projekt neskôr prešiel pod gesciu Múzea SNP.

Aj po niekoľkých rokoch tak ostáva budúcnosť Domu kultúry stále neistá a bez vízie zmeny. Aj s prispením finančnej krízy, spôsobenej pandémiou vírusu Covid-19,  sa tak problém tohto objektu môže predĺžiť o ďalšie roky.

Dovtedy budú musieť obyvatelia Banskej Bystrice akceptovať neistú budúcnosť Domu kultúry. Už jeho súčasnosť, ako dokumentujú aktuálne fotografické pohľady, je však značne neutešená.