Cyklotrasy, výstavba detských ihrísk a regulácia Rudlovského potoka. Aj to by sa malo realizovať v roku 2011 podľa navrhovaného rozpočtu.

Ilustračné foto: Branislav Račko

Rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2011 by mal byť po zarátaní všetkých položiek vyrovnaný. Príjmová časť rozpočtu má mať celkovú výšku 44 888 826 eur, zarátaný je aj  predpokladaný odpredaj mestského majetku v hodnote 1 850 000 eur. Výdavková časť rozpočtu počíta s rovnakou sumou ako príjmová.

Najväčšou položkou v rozpočte sú výdavky na vzdelávanie (15,5 milióna eur), ďalej výdavky na administratívu (5 miliónov eur) a na hromadnú dopravu (3,35 milióna eur). Ako sa uvádza v dokumente, ktorý sprístupnil Mestský úrad, výdavky na dopravu narástli o 46,86%, čo je spôsobené nutnosťou uhradiť stratu v celkovom objeme 1 756 493 eur, ktorá vznikla pri výkone dopravy vo verejnom záujme v predchádzajúcich obdobiach.

Uskromniť sa budú musieť aj príspevkové organizácie mesta. Oproti roku 2010 dostane menej Správa športových a telovýchovných zariadení mesta (pokles o 1,54%), ZARES (pokles o 23,18) a PKO ( menej o 16,41%).

Podrobný prehľad plánovaného hospodárenia mesta si môžete pozrieť na elektronickej úradnej tabuli mesta. Rozpočet podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva, ktoré sa ním bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.