Predskokanom 361. Radvanského jarmoku bude už počas pondelka 3. septembra o 17.00 h otvorenie výstavy „Kroje banskobystrického regiónu“ v priestoroch Radnice na Námestí SNP.

Výstava potom až do 9. septembra predstaví na fotografiách krásy horehronských krojov. Počas jarmočnej soboty, 8. septembra, sa môžu návštevníci tešiť na veľkolepý Deň kroja, ktorý pripravuje týždenník Slovenka v spolupráci s mestom. Nebude chýbať Spevácky zbor Lúčnica a banskobystrické folklórne súbory.

„Deň kroja je dobrá myšlienka, ktorú sme sa rozhodli podporiť. Ja už mám svoj svadobný kroj prichystaný a poteší ma, ak budú môcť prísť v kroji aj všetci Banskobystričania. Najkrajšie námestie tak zaplníme farbami slovenského folklóru,“ približuje primátor Ján Nosko.

Samospráva plánuje na výstavu nadviazať aj v budúcom roku. Práve aktuálnym podujatím a pilotnou výstavou chce upútať pozornosť ľudí z regiónu, ktorí disponujú ďalšími či už priamo krojmi alebo fotografiami historických krojov z regiónu Banskej Bystrice či Horehronia.

Fotografie krojov z regiónu môže takto verejnosť zasielať na adresu ludmila.grausova@banskabystrica.sk až do 1. júla budúceho roka 2019. Fotografiu, ideálne v čo najkvalitnejšom rozlíšení, je potrebné zaslať s určením povahy kroja, regiónu, a ak je to možné, aj menom fotografa. Fotografie krojov od dobrovoľných prispievateľov budú zverejnené na internetovej stránke mesta, ale zároveň budú aj zdrojom pre zostavenie budúcoročnej výstavy.

Radvanský jarmok 2018: Program s Cigánskymi diablami a kapelami Polemic či Hex