V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Igor Kašper.

Čo sa považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Som poslancom mesta už ôsmy rok. S ľuďmi v mojom obvode komunikujem prakticky dennodenne. Tie malé bežné veci s ktorými im pomáham, spomínať nebudem. Aj keď sú, samozrejme veľmi dôležité. Zásadnejšie, čo sa mi podarilo je, že som inicioval výmenu postieľok v škôlkach. Matrace tam už boli viac ako 2 desaťročia, ten stav som videl na vlastné oči. Takisto verejný multišportový komplex v areáli ZŠ Radvaň bol jeden z hlavných bodov môjho volebného programu. Tento rok by sa mal konečne dokončiť, Radvančania sa majú na čo tešiť.

Ďalej to boli napríklad prvé merače rýchlosti v meste – v Kremničke a Rakytovciach. Výstavba mostu v Iliaši je ďalšou investíciou, ktorá by sa mala onedlho začať. Ako spoluorganizátorovi spoločenských akcií napr. Rozprávkový les, Športovo – spoločenský deň, Mikuláš, Vianočný punč a mnohé iné, mi bolo najväčšou odmenou tisíce spokojných návštevníkov. Medzi nimi aj všetci olympijskí víťazi. Nesmiem zabudnúť ani na boj proti výstavbe malých vodných elektrární, zabraňovanie nehospodárnych predajov majetku mesta, či na vydanie mojej prvej knižnej publikácie.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Spoločenské vystupovanie a reprezentáciu mesta navonok nezvláda zle. Mrzí ma však, že po mojich verejných upozorneniach napriklad na nevýhodné predaje majetku mestskej akciovky, reagoval podráždene. „Za odmenu“ okamžite začalo očierňovanie mojej osoby, najmä na bystrickom portáli familiárne nazvanom „smeroviny“.  Mne však samozrejme reagovať neumožnili. To, že má najvyšší plat zo všetkých primátorov na Slovensku, mi pritom vadí najmenej. Naopak, vadí mi zavádzanie občanov mesta pri autobusovej stanici. Najskôr tvrdil, že bude zadarmo, potom že ju treba kúpiť a nakoniec zas tvrdí, že ju budeme mať zadarmo. Nebudeme.

Osobne mám problém aj s tým, že je evidentne prepojený so stranou Smer-SD. Pozitívne hodnotím niektoré kroky prednostu mestského úradu, jeho komunikácia smerom ku poslancom je na dobrej úrovni.

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Nedokončená cesta na Pršiansku terasu. Z hľadiska rozvoja mesta je to kľúčová vec. Trápia ma narastajúce počty kasín a herní, miznúce malé detské ihriská, množstvo bilbordov pri cestách. S týmto sa však musí vysporiadať samotný mestský úrad. Ľudí najviac trápi stav chodníkov a ciest. A samozrejme parkovanie v niektorých častiach.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Vybudovanie mostu Iliaš, dokončenie areálu v ZŠ Radvaň, zvýšiť účasť na spoločenských podujatiach organizovaných spolu s Občianskymi radami. Cieľom je dosiahnuť tento rok návštevnosť 10-tisíc ľudí. Oprava komunikácií na Zvolenskej ceste a Poľnej ulici by sa mala začať v najbližších dňoch.

Budete sa v komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie? V súvislosti s vašou kandidatúrou a volebným výsledkom v župných voľbách sa o vás hovorí aj ako o potenciálnom vyzývateľovi Jána Noska. Môžete potvrdiť váš záujem o post primátora?

V tejto chvíli to potvrdiť nemôžem.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…