Aj keď mesto ešte v júni informovalo, že pieskoviská v Banskej Bystrici sú bezpečné, situácia sa zmenila. V sezóne roku 2014 (do 10.8. 2014) odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystri skontrolovali zatiaľ 29 pieskovísk, z toho 17 na území mesta Banská Bystrica. Na základe výsledkov doterajších analýz je možné skonštatovať, že kvalita piesku určenom na hranie detí v pieskoviskách sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zhoršila.

pieskoviskoVykonanými rozbormi vzoriek piesku bolo zistené prekročenie najvyššie prípustného množstva kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ)  fekálnych streptokokov a termotolerantných koliformných baktérií, ktoré sú indikátormi fekálneho znečistenia pôdy. Sú častou príčinou ochorení, ktorých mechanizmus prenosu je prehltnutie – hnačkových ochorení predovšetkým u  malých detí a zápalov močových ciest. Ďalej bola zistená prítomnosť vajíčok geohelmintov, a to Toxocara spp., Ancylostoma spp. Zdrojom vajíčok Toxokary spp. sú exkrementy psov a mačiek. Môžu byť príčinou parazitárneho ochorenia u detí – toxokarózy. Dieťa sa nakazí prehltnutím – zjedením zrelých vajíčok obsahujúcich infekčné larvy, ktoré sa v čreve z vajíčok uvoľňujú. Krvnou, alebo lymfatickou cestou sa larvy dostávajú do pľúc a do rôznych orgánov, vrátane pečene, srdca, mozgu, svalov a oka v závislosti od infekčnej dávky. Zdrojom vajíčok Ancylostoma spp. môžu byť okrem ľudských výkalov aj exkrementy psov a mačiek. Larvy Ancylostomy spp. sa do ľudského tela dostávajú kožou, najmä bosou nohou. Spôsobujú zápalové ochorenia kože, ale lymfatickou a krvnou cestou sa dostávajú do pľúc, priedušnice a po prehltnutí do čriev. Ochorenie Ankylostomiáza sa teda prejavuje zápalových ochorením kože, anémiou a tráviacimi ťažkosťami. Prekročením najvyššie prípustného množstva ukazovateľov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku hrozí riziko šírenia prenosných ochorení a ohrozenia zdravia detí využívajúcich piesok v pieskovisku na hranie.

materska školaNa základe zistených nedostatkov bolo rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydaných 11 rozhodnutí regionálneho hygienika adresovaných prevádzkovateľom jednotlivých pieskovísk, z toho 9 rozhodnutí bolo adresovaných Mestu Banská Bystrica, ktorými sa vydali opatrenia na zákaz prevádzky pieskoviska a používať piesok v predmetných pieskoviskách na hry detí do doby preukázania, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedá požiadavkám na ochranu verejného zdravia. Z uvedených 9 zákazov bolo 5 zákazov pre pieskoviská v areáloch materských škôl a 4 zákazy pre mestské pieskoviská v obytnej zástavbe mesta Banská Bystrica. Prevádzkovatelia predmetných pieskovísk sú podľa platnej legislatívy povinní uvedené opatrenia rešpektovať a vykonať potrebné opatrenia na ochranu zdravia detí a zabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku.

Na území mesta Banská Bystrica evidujeme 60 pieskovísk v 28 materských školách a v 1 detských jasliach, ktorých prevádzkovateľom, teda osobou zodpovednou za jej prevádzku vrátane kvality piesku, je Mesto Banská Bystrica. Ďalších  6 pieskovísk je v 6 zariadeniach pre deti, ktorých prevádzkovateľom je fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Podľa údajov MsÚ Banská Bystrica je na ostatnom území mesta Banská Bystrica 71 pieskovísk, ktorých prevádzkovateľom je tiež Mesto Banská Bystrica.