Na základe rozsiahleho skríningu pieskovísk v meste Banská Bystrica, ktorý sa uskutočnil počas jarných mesiacov na všetkých 126 pieskoviskách na území mesta, je možné skonštatovať, že banskobystrické pieskoviská neobsahujú škodlivé parazity ani ich zárodky. Skríning takéhoto charakteru sa na Slovensku konal prvýkrát.

pieskoviskoVďaka spolupráci mesta Banská Bystrica a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) so spoločnosťou Alpha Medical, a. s., sa zistilo, že na území mesta je z počtu 126 pieskovísk 121 negatívnych na skúmané parazity, tri pieskoviská sú pozitívne na parazity, ktoré nepredstavujú pre ľudí riziko a ďalšie dve boli pozitívne na prítomnosť parazitov spôsobujúcich ochorenie toxokaróza. Jedno pieskovisko patrilo mestu Banská Bystrica a okamžite po tomto zistení prebehla výmena piesku. Majiteľ druhého pieskoviska bol na tento stav upozornený a mesto ho vyzvalo, aby bezodkladne pristúpil k výmene piesku.

Odber vzoriek sa riadil Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom o každej vzorke bol vytvorený samostatný záznam a následne bola v plastovej nádobe doručená do laboratória Alpha Medical, kde postupovali Karakosovou metódou. V laboratóriu následne zisťovali prítomnosť parazitov a ich jednotlivých vývinových štádií v doručených vzorkách. Zamerali sa najmä na parazity spôsobujúce najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia, ktorých príčinou býva návšteva kontaminovaných pieskovísk. Ide hlavne o toxoplazmózu či askaridózu, tzv. hlísty (alebo škrkavky).

Človek sa parazitmi môže nakaziť po skonzumovaní piesku, ktorý obsahuje infekčné vajíčka. Pes a mačka sa môžu nakaziť zožraním medzihostiteľa, napríklad hlodavca či zožraním infekčného vajíčka alebo larvy. Chovateľ psa alebo mačky je povinný zabrániť rozsevu parazitov vo vonkajšom prostredí pravidelným odčervovaním. „Na základe výsledkov prieskumu musím konštatovať, že chovatelia v Banskej Bystrici sú zodpovední a pravidelne odčervujú svojich zvieracích miláčikov,“ zhodnotil prezident SAVLMZ Róbert Maňko a pokračoval: „Táto aktivita je druhým krokom napĺňania memoranda, ktoré sme podpísali s mestom Banská Bystrica. Snažíme sa zlepšiť spolužitie chovateľov a ľudí, ktorí nemajú domáce zvieratko. Som presvedčený, že hlavnou úlohou veterinárnych lekárov je liečiť zvieratá, aby sme zabezpečili zdravie ľudí.“