Cena Učiteľ Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia. Cieľom je prepojiť aktívnych pedagógov z celého Slovenska a informovať verejnosť o skvelých veciach, ktoré robia. Je dôležité zmeniť pohľad na učiteľov a zdôrazniť význam učiteľského povolania.  

Sokoliarstvo deťom pomáha

V TOP 10 Učiteľ Slovenska je aj Banskobystričan Pavel Michal, obľúbený učiteľ sokoliarstva a geografie a riaditeľ Základnej školy s materskou školou Maximilána Hella v Štiavnických Baniach. Práve sokoliarstvo sa na škole stalo základom pre vznik terapie pomocou pernatých dravcov. Cieľom Avesterapie je prostredníctvom dravcov pomôcť žiakom so špeciálnymi potrebami, introvertom, deťom s horším prospechom, ale aj tým prestupujúcim z iných škôl. Deti sa popri starostlivosti o zvieratá učia zodpovednosti, rozhodnosti, trpezlivosti a riešeniu problémov. Získavajú zdravé sebavedomie a zlepšujú svoju komunikáciu.

Súťaž Učiteľ Slovenska má význam

Pavel Michal považuje súťaž za skvelú, pretože sa zameriava na úroveň vzdelávania v našej spoločnosti, ktorá stále nie je top témou. Zvyšuje tiež povedomie o význame vzdelávacích procesov.

Vzdelávací systém školy, ktorú Pavel Michal vedie, je vzorom pre viaceré školy nielen na Slovensku, čo ho nesmierne teší, no prijíma to s pokorou. Prízvukuje, že ak bude naša spoločnosť stotožnená so vzdelávaním a bude ho považovať za dôležité, úroveň sa zvýši a učitelia získajú podporu na strane rodičov, čo je veľmi podstatné.

Hlasovanie v ankete Cena verejnosti Učiteľ Slovenska

Za výnimočného a obľúbeného učiteľa Pavla Michala môžete zahlasovať aj vy v ankete Cena verejnosti Učiteľ Slovenska. Bližšie informácie o súťaži a možnosť poslať svoj hlas nájdete tu. Hlasovať môžete do 17. mája a z jednej emailovej adresy môžete odoslať maximálne 5 hlasov.