Pavel Michal je riaditeľom mimoriadne netradičnej školy, ktorá ako prvá základná škola na svete zaviedla povinný predmet sokoliarstvo. Keď sa postavil na čelo Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, záujem o ňu vzrástol medzi rodičmi z celého Slovenska.

Veľmi obľúbený riaditeľ a učiteľ sokoliarstva a geografie pre školu doslova žije. Nezastaví sa pred problémami. Práve naopak. A aj to je dôvod, prečo sa ocitol v TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska. Pavel Michal nám porozprával o prvotnej myšlienke, avesterapii, vzdelávacom procese, ale aj o tom, čo pre neho nominácia na ocenenie znamená a čo plánuje škola do budúcnosti.

Vaša škola je skutočne výnimočná a povinný predmet sokoliarstvo je súčasťou vyučovacieho procesu takmer 15 rokov. Ako to celé pred rokmi vlastne začalo?

V čase, keď som sa stal riaditeľom, bola škola odsúdená na zánik, dokonca sa uvažovalo o jej úplnom zrušení. Mali sme málo žiakov a vývojová demografická krivka poukazovala na klesajúci počet žiakov ročne až o 25 detí, čo by bolo likvidačné. Aj z tohto dôvodu sa voľba predmetu sokoliarstvo ukázala ako dobrý krok. Prvý rok to bol nepovinný krúžok, druhý rok už voliteľný predmet, kedy sa naň prihlásili všetci žiaci v ročníku. No a nasledujúci rok sme sokoliarstvo zaradili ako povinný predmet. Pravdaže tento predmet prešiel evolúciou, potreboval určité zmeny a dôležité bolo, vychytať muchy. Teraz je to už ustálené. Predmet sa vyučuje od 5. do 9. ročníka po jednej hodine týždenne a je klasifikovaný.

Ako problém sa javilo aj dochádzanie žiakov na vyučovanie, keďže sú Štiavnické Bane trochu od ruky. Aj tu ste urobili maximum, aby ste o žiadneho žiaka neprišli.

Najskôr sme si na prevoz detí požičali väčšie auto. Keď počet detí stúpal a už s dvomi autami sme sa točili na viackrát, vzal som si pôžičku a zakúpil minibus. So školníkom sme si urobili aj vodičský preukaz na autobus, aby sme mohli rozvoz detí zabezpečiť čo najlepšie. Aktuálne, po splatení prvej pôžičky, splácam ďalšiu, pretože máme zakúpený už aj žltý ikonický školský autobus, a tak ako my, tak aj rodičia oceňujeme, že sú deti prepravované bezpečne.

Koľko detí v súčasnosti navštevuje základnú a materskú školu? 

Na základnej škole máme 180 detí, z toho 135 z inej spádovej oblasti. Dochádzajú teda z mesta na vidiecku školu. A materskú školu navštevuje 64 detí a 35 tiež dochádza. Ako som spomínal, máme dopravu riešenú zvozom školským autobusom a autami. Niektoré deti vozia rodičia a deti na druhom stupni využívajú aj linku priamo do školy, ktorú sme tiež zabezpečili. Raritou je už len to, že mestské deti navštevujú vidiecku školu. Ale okrem toho aj to, že sa 14 alebo 15 rodín kvôli našej škole presťahovalo z iných kútov Slovenska do nášho regiónu, aby mohli ich deti navštevovať práve našu školu, čo je jednoducho úžasné. Je to pre nás ale aj veľký kusisko zodpovednosti a ja doslova rodičov prehováram a vysvetľujem im, že život veľkomesta je neporovnateľný s tým u nás. A tiež máme mnoho rodín, ktoré vozia deti zo vzdialenejších miest, čo považujem za veľkú obetu. Ale aj to je pre nás veľký hnací motor a dôvod, neustále sa zlepšovať.

Sokoliarstvo súvisí s terapiou pomocou pernatých dravcov. Prezraďte nám o terapii viac.

Predmet sokoliarstvo sa stal základom pre terapiu, ktorú sme si v škole vymysleli sami. Aves je v preklade vták, terapia liečenie, a tak vznikla avesterapia. Táto terapia je využiteľná najmä pre deti, ktoré vyžadujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, pre deti s poruchami správania alebo s problémami začlenenia sa do kolektívu. Využívame túto terapiu aj pre deti, ktoré na našu školu prestupujú, aby sa ľahšie adaptovali. Reálne už vidíme aj výsledky a rovnako dobre sa darí na našej škole využívať aj kanisterapiu a animoterapiu, pretože súčasťou výučby je okrem dravcov aj práca s inými zvieratami.

Na vašej škole využívate aj záchranársku kynológiu. 

Áno, je to tak a cieľom je, naučiť sa zachraňovať ľudské životy. Zručnosť si potom deti odnášajú do ďalšieho života a veríme, že ak sa niekedy dostanú do reálnej situácie, budú vedieť svoje teoretické skúsenosti využiť. Ako motiváciu pre výučbu používame psy. Na škole máme učiteľku kynologičku a vytvorili sme si aj miestny spolok Červeného kríža. S novofunlandskými psami trénujeme vodnú kynológiu, a teda záchranu topiaceho a na brehu simulujeme rôzne formy prvej pomoci. S nemeckými ovčiakmi zase vyhľadávame stratené osoby v teréne.

Vráťme sa opäť k sokoliarstvu. Čo všetko si výučba tohto predmetu vyžaduje?

V prvom a neposlednom rade zodpovednosť, trpezlivosť a rozhodnosť, pretože tieto vlastnosti využívame aj pri výcviku dravcov. Na škole máme dve učiteľky, profesionálne sokoliarky, ktoré sa spolu s deťmi o dravce starajú. A najúžasnejšie je, že tak robia aj počas víkendov a prázdnin. A úplne najdôležitejšie je, že rodičia naše deti v tomto smere veľmi podporujú.

Váš vzdelávací proces je vzorom pre školy na Slovensku, aj za jeho hranicami. V čom je jedinečný?

Jedinečný je samotným zážitkovým vzdelávaním a prevažujúcim pobytom v prírode. Zakúpili sme aj trojnožky, aby sme sa viac učili vonku alebo v areáli školy. Nechceme, aby naše vzdelávanie bolo stereotypné. Snažíme sa o atraktívny a príjemný priebeh výučby. Venujeme sa taktiež hodnotám školy. Máme svoje pravidlá. Tie základné sú slušnosť, ľudskosť, tolerantnosť, rešpekt a láskavosť. Pravidelne sa stretávame s deťmi, aby sme si tieto vlastnosti a pravidlá pripomínali. V tejto súvislosti na škole distribuujeme aj podcasty rodičom a cez sociálne siete verejnosti a vždy ich s deťmi analyzujeme. Okrem toho sa riadime krédom: „Úspešným človekom nie je len človek múdry, ale aj slušný.“

Škola v Štiavnických Baniach je známa aj záhradami, prírodným parkom a zvieratami od výmyslu sveta. 

V areáli školy v Prírodnom parku Aves, ktorý je prístupný aj verejnosti, máme provensálsku, japonskú, bylinkovú, kaktusovú a dažďovú záhradu. Nájdete u nás aj množstvo tropického vtáctva, napríklad veľké papagáje. Naše deti sa denne starajú o kajmany okuliarnaté – krokodíly, leguána, korytnačky, kengury, raje, ohrozené opice tamaríny pinčie. Vytvorené máme tiež rôzne biotopy riek a veľké akváriá, ktoré sú obohatením vyučovacieho procesu.

Ojedinelá je aj školská vertikálna záhrada.

Škola je veľmi aktívna proti klimatickým zmenám. Aj preto sme si vytvorili ako prví na Slovensku svoju vertikálnu záhradu na budove školy. A plánujeme vytvoriť aj interiérovú vertikálnu záhradu.

Je toho dosť, čo vaša škola ponúka. A snom mnohých malých žiačikov je, vzdelávať sa práve u vás. Čo ešte plánujete do budúcnosti?

Plánujeme vybudovať ekocentrum, kde by sa prezentovali rôzne typy krajiny, nočná čistá obloha, voda. Zapojili sme sa do enviromentálneho klastra, ktorého súčasťou je firma Esprit, Mesto Banská Štiavnica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská akadémia vied a naša škola.

Čo pre vás znamená nominácia v TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska?

Je to pre mňa veľké ocenenie, ktoré si úprimne vážim. Zvažoval som, či sa vôbec prihlásiť, pretože po nominácii, je potrebné vyplniť prihlášku. No z úcty voči ľuďom, ktorí si dali tú námahu a nominovali ma a vidia vo mne potenciál, som to urobil rád. Aj keď je moja pozícia trochu netradičná, pretože nie som len učiteľ, ale som aj vo vedení školy, povedal som si, že práve táto nominácia je príležitosťou poďakovať kolegom, deťom a ich rodičom, pretože bez tohto súladu by to nefungovalo a výsledky našej školy by vlastne neboli.

Považujete súťaž Učiteľ Slovenska za dôležitú? Ak áno, v akom smere?

Túto súťaž považujem za skvelú a pozitívnu, pretože sa zameriava viac na úroveň vzdelávania. Vzdelávanie v našej spoločnosti totižto vôbec nie je top témou a aj táto súťaž zvyšuje povedomie o význame vzdelávacích procesov. Ak naša spoločnosť bude stotožnená so vzdelávaním a bude ho považovať za dôležité, vtedy sa úroveň zvýši a učitelia budú mať podporu na strane rodičov, čo je veľmi podstatné.

Nedávno sme oslavovali Deň učiteľov. Čo by ste pri tejto príležitosti zaželali sebe a vašim kolegom? 

Úprimne by som z tejto pozície chcel najmä poďakovať za prácu všetkým učiteľom. Na Slovensku máme skutočne veľa dobrých pedagógov a nie sú to len tí, ktorí sú nominovaní na ocenenie Učiteľ Slovenska. Úžasné školy a úžasní učitelia si ocenenie nie len v takejto súťaži, ale aj od rodičov, rozhodne zaslúžia.

Škola ako sen – praktická škola života

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach je ojedinelá, výnimočná, ale základné predmety voči tým netradičným, nepovažuje za druhoradé. Pristupuje k vyučovaciemu procesu so všetkou vážnosťou. Napríklad hodiny anglického jazyka boli posilnené zahraničnými lektormi a zručnosť a pracovitosť u detí podnecujú pedagogickí zamestnanci cez predmet technická výchova. Iné je však to, že všetky predmety dokážu učiť aj v krásnych a inšpiratívnych priestoroch Aves parku alebo v lone okolitej prírody. A jednoznačne idú príkladom, že učiť sa dá aj inak. Spokojní učitelia, spokojní žiaci, spokojní rodičia sú pre všetkých tou základnou rovnicou.