Oslavy Slovenského národného povstania nám každoročne umožňujú ohliadnuť sa do minulosti a zamyslieť sa nad obdobím, ktoré prinieslo veľa ľudského utrpenia, ale aj statočného a odvážneho boja za slovenský národ.

Slovenské národné povstanie nenieslo vždy tento názov. Rovnako bolo nazývané Povstanie roku či v roku 1944, ale aj čechoboľševický puč, slovenské povstanie, stredoslovenské povstanie, banskobystrické povstanie, augustové povstanie a slovenské národné povstanie. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady uznalo v júli 1948 za oficiálny názov Slovenské národné povstanie známe aj v súčasnosti pod skratkou SNP.

SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas 2. sv. vojny proti vstupu nemeckého Wermachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa práve 29. augusta 1944, ako obrana proti nemeckým okupačným jednotkám. Nepriamo však bolo rovnako i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností 2. sv. vojny. Centrom SNP sa stalo mesto pod Urpínom v srdci Slovenska – Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob odboja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami 8. mája 1945.

Vzácne historické poklady ukryté v tlači z roku 1944

Dojmy z Banskej Bystrice

Navštívil som Banskú Bystricu v prvých dňoch oslobodenia. Zástavy na domoch, čulejší ruch na uliciach prezrádzajú vnútorné odhodlanie a prácu. Nezaháľa sa. Osobné veci si ľudia vybavujú letmo, lebo každý sa zapojil do oslobodzovacej práce za čisto národnú vec.
Štefánikova socha oslobodená z Levíc je ozdobená slovenskou zástavou a díva sa pokojne, ba radostnejšie. Štefánikova socha za celých päť rokov málokedy bola ozdobená slovenskou zástavou. Nebolo odvahy ju tam prizdobiť, lebo by bol dostal dotyčný aj od mravnej sochy výčitku a pokarhanie, prečo sa na Slovensku nebojovalo za slovenskú čistú a svätú vec.

Dnes je to ináč! Štefánikov odkaz stáva sa dnes každému Slovákovi na celom Slovensku nie odkazom, ale rozkazom, aby aj za cenu najcennejšiu – života – postavil sa do boja za najsvätejšie práva, práva za slobodný rozvoj všetkých telesných aj duševných síl Slovákov…
Banská Bystrica je dnes hlavným mestom Slovenska, z ktorej tepny prúdi krv zo svedomia národa a prosí každú statočnú slovenskú dušu a srdce, aby bedlive študovala pomery kritické, od ktorých závisí celé šťastie a nešťastie slovenského ľudu.

Slováci, spamätajme sa včas, kým nie je neskoro! Pomôžme slavianstvu v boji za zabezpečenie ľudských práv oslobodiť ho na večné veky od nepriateľov.
Banská Bystrica zástavy nezloží skôr, pokým sa celé Slovensko nezaodeje oslavnými národnými zástavami, hoci by sme mali vykrvácať za práva svojich pradedov pre šťastnejšiu budúcnosť národa!

Tento svätý odkaz terajšej Banskej Bystrice!
E.M.

In: Hlas národa, č.12, 10.9. 1944, roč.2, s.2

Zlodejov a lupičov strieľame!

Včera popoludní ľudovým súdom v Harmanci odsúdení boli bez milosti na smrť dvaja Slováci a dvaja Nemci a v Handlovej jeden, ktorí sa vydávali za slovenských partizánov a pod týmto titulom lúpili, okrádali a drancovali slovenských občanov po dedinách. Ľudový súd, pred ktorý boli postavení, jednohlasne ich odsúdil na smrť a poprava bola vykonaná o niekoľko minút po rozsudku.

My slovenskí partizáni výslovne upozorňujeme každého, kto by zneuctil naše meno, kto by sa dopustil v našom mene i tej najmenšej krivdy na slovenskom občianstve bude bez pardonu popravený. My, slovenskí partizáni, ako bojovníci za slobodu a lepšiu sociálnu spravodlivosť pre slovenský národ, sme hrdí na svoj čistý partizánsky štít a nedovolíme, aby gangsteri, lupiči a vrahovia zneužívali meno „partizán“ pre svoje nečisté osobné ciele. Meno partizán znamená hrdinu, junáka a bojovníka za slobodu slovenského národa a toto meno a toto meno sa môže dostať iba tomu synovi slovenského národa, ktorý je ochotný hocikedy so zbraňou v ruke brániť Slovensko od nemeckých okupantov a je ochotný hocikedy položiť svoj život za slobodu slovenského národa.

Nech sa nikto nemýli, že môže po spáchaní zločinov na naše konto niekde sa ukryť. Máme bystré oči, dlhé ruky a presne strieľame.

In: Povstanie, č.2. roč.1, 7.9. 1944, s.1.