Haškova ulica patrí medzi najčlenitejšie ulice v celom meste a cudzí sa na nej veru neorientujú jednoducho. Ulicu v starej Sásovej predstavujeme v rámci nášho seriálu o uliciach mesta.

Viac ako Haškova ulica, by sa jej hodilo pomenovanie Haškove ulice – aspoň pri pohľade na mapu. Inak patrí k pokojnejším uliciam, tvoria ju výlučne rodinné domy. V jej bezprostrednej blízkosti je areál Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ku ktorej je však prístup zo strany od Rudlovej. Domáci sa sem dostanú aj príjemnou prechádzkou z Kačice popri záhradkárskej kolónii. Haškova ulica je pomenovaná podľa spisovateľa Jaroslava Haška.

Jaroslav Hašek bol český bol český spisovateľ, humorista, publicista a novinár. Zo začiatku písal predovšetkým cestopisné poviedky, črty a humoresky (mnohé boli sfilmované), ktoré publikoval v časopisoch. Základom jeho próz boli jeho skutočné zážitky, to vnáša do znalostí o jeho živote zmätok, pretože nie je vždy jasné čo je pravda a čo je iba básnický výmysel.

Hašek nenávidel pretvárku, sentimentalitu, usadlosť, ironicky reagoval na sociálne verše. Ďalším typickým znakom jeho tvorby je odpor k mravným a literárnym konvenciám. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria Osudy dobrého vojaka Švejka, Dobrý vojak Švejk v zajatí, Poviedky a humoresky z ciest, či Utrpenie pána Tenkráta.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.