Vo štvrtok sa v Pasáži Beniczky na Námestí SNP 16 konala vernisáž výstavy všetkých návrhov Hotela SNP zaslaných do anonymnej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú netradične vyhlásila súkromná spoločnosť Sophistic Investment.

Víťazný kolektív architektov.

O súťaži sme vás informovali v októbri prostredníctvom rozhovoru s Elenou Farkašovou, ktorá zastáva úlohu sekretára súťaže. Jej dve kolá prebehli v čase od marca do septembra 2010. Všetky návrhy sú prezentované v grafickej podobe, 11 z nich, ktoré postúpili do druhého kola, aj vo forme trojrozmerných modelov. Víťazný návrh je zasadený do modelu celej lokality, ktorá bola urbanisticky riešená. O súťaži rozhodovala odborná porota, ktorá udelila 3 ocenenia a 1 odmenu. Súčasťou vernisáže bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom. Ich mená dopĺňame o zdôvodnenie rozhodnutia poroty, ktoré odzneli počas tohto aktu.

1. cena vo výške 12 000,- eur:

Autori: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák
Spoluautori:
Ing. arch. Mária Michalič-Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml.
Vizualizácie:
Mgr. arch. Peter Kuchta

Porota ocenila „vysokú kultivovanosť, decentnosť a racionalitu návrhu a v konečnom dôsledku aj ekonomickosť riešenia“

2. cena vo výške 7 200,- eur:

Autori: Doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD., Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Peter Gonda
Spolupráca:
Ing. arch. Roman Haviar

„Porota vyzdvihla originalitu pojednania fasády stavby, zaujímavé urbanistické a interiérové riešenia, vysokú kvalitu vnútorných priestorov.“

3. cena výške 4 800,- eur:

Autori: Ing. arch. Libor Kaplan, Ing. arch. Dana Raková, Ing. arch. Dagmara Pivoňková, Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ing. arch. Miroslava Gašparová

„Návrh bol ocenený vďaka svojej odvážnej originalite, smerujúcej k dizajnhotelu a nekonfliktnému začleneniu do daného prostredia.“

Odmenu vo výške 1 500,- eur pre návrh neocenený, ktorý však priniesol pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia získali: Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. arch. Rastislav Straňák, Ing. Marián Lauko

Výstava je sprístupnená širokej verejnosti denne od 11,00 do 18,00 do 3. decembra 2010. Investor poskytol médiám aj prezentáciu návrhov, ktorú vám spolu s fotografiami ponúkame: Prezentácia prihlásených súťažných návrhov.