Minulý týždeň zverejnila spoločnosť Sophistic Investments výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Hotela SNP v Banskej Bystrici. Hotel by mal vyrásť v centre mesta pri Pamätníku SNP na Kapitulskej ulici. Začatie jeho výstavby je plánované na rok 2011, respektíve 2012. Hotel ponúkne návštevníkom mesta približne 200 lôžok, nachádzať sa v ňom bude kongresová sála, reštaurácia, kaviareň a podzemné parkovisko s kapacitou cca. 230 parkovacích miest, ktoré bude môcť využívať aj verejnosť.

O osude súťažných návrhov rozhodovala porota zložená zo zástupcu vyhlasovateľa a  reprezentantov Slovenskej komory architektov. Čestným členom poroty bol primátor mesta a na posúdenie návrhov prizval investor aj odborníka na hotelové siete. Víťazom súťaže sa stal návrh architektonického ateliéru BPŠ Kusý-Paňák z Bratislavy. Porota udelila ešte ďalšie dve ceny a odmenila aj „návrh, ktorý priniesol pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia“. Vizualizácia víťazného návrhu je prístupná na stránke investičnej spoločnosti www.sophi-invest.sk. Nášmu portálu sa podarilo získať aj ďalšiu fotodokumentáciu. Všetky súťažné návrhy plánuje investor zverejniť na výstave, o termíne a mieste jej konania budeme informovať.

V súvislosti s ukončením súťaže a plánmi investičnej spoločnosti sme požiadali o rozhovor Elenu Farkašovú, ktorá zastáva funkciu sekretára súťaže.

Čím najviac presvedčil porotu víťazný návrh?

Cieľom verejnej anonymnej súťaže bolo nájsť najlepšie urbanisticko-architektonické riešenie hotela pri Pamätníku SNP a jeho areálu. Porota pri nastavovaní súťažných podmienok vychádzala z toho, že nástup k Pamätníku SNP z križovatky Kapitulská-Cikkerova nie je na dostatočnej kultúrnej úrovni a pamätník nie je ani kultivovane prepojený s mestom. A práve preto vniká potreba riešenia štruktúry tejto časti mesta. Urbanistické riešenie hotela má do tohto prostredia priniesť poriadok.  Víťazný návrh je podľa porotcov dôstojným riešením Pamätníka SNP a jeho areálu. Obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice získajú nové námestie s množstvom zelene, v ktorom budú môcť tráviť príjemné chvíle oddychu a stretnutí s ľuďmi, históriou a pamätníkom. Víťazný návrh hotela pritom ponúka návštevníkom celkom nové výhľady na pamätník. Predseda poroty prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., zhodnotil víťazný návrh ako ,,decentnú stavbu a mimoriadne kultivované riešenie, ktoré nie je v konflikte s Pamätníkom SNP“. Podľa päťčlennej poroty je zároveň víťazný návrh hotela v dostatočnej vzdialenosti od pamätníka a je akýmsi dokončením a dopovedaním existujúcej štruktúry mesta.

Prečo sa spoločnosť Sophistic Investment rozhodla udeliť 3 ceny, ako aj odmenu pre neocenený návrh, ktorý priniesol pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia? Do akej miery ovplyvnili, resp. ovplyvnia ďalšie ohodnotené návrhy realizáciu víťazného návrhu?

Hlavnými motívmi účasti architektov v takýchto súťažiach je predovšetkým téma súťaže, zloženie poroty – autorita jej členov a odmena. Naším zámerom bolo osloviť súťažou veľké množstvo architektov, ktorí môžu priniesť Banskej Bystrici množstvo podnetov a návrhov riešení urbanistického riešenie hotela a areálu pri Pamätníku SNP. Porota hodnotila účasť v súťaži ako nadštandardnú, vyvolala totiž veľký záujem architektov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Súťažné podklady si prevzalo 257 architektov, 48 z nich zo zahraničia (Česko, Francúzsko, Kanada, Maďarsko, Veľká Británia), 72 predložilo svoje návrhy. Mená autorov víťazných návrhov sa porotcovia dozvedeli až po vyhodnotení súťaže. Ostatné ocenené návrhy ponúkajú ďalšie podnety a môžu byť v budúcnosti ďalšou inšpiráciou ku kultivácii areálu pri Pamätníku SNP.

Avizovali ste, že hotel bude využívať know-how niektorej zo sietí hotelov umiestnených vo svetových metropolách. Je už jasné, ktorá hotelová sieť to bude? Plánuje vaša spoločnosť zveriť prevádzku hotela plne tejto hotelovej sieti alebo sa na nej mieni aj spolupodieľať?

Otázky ekonomickej efektívnosti, hodnotové a kreatívne riešenia funkčnosti hotela sme zverili spoločnosti Hotels Asset Management, ktorá má v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Váš zámer výstavby hotela pri Pamätníku SNP bol sprevádzaný aj protestami a kritikou. Myslíte si, že v súčasnosti získal projekt na svoju stranu aj počiatočných odporcov? Do akej miery k tomu môže prispieť víťazný návrh?

Uvedomujeme si citlivosť vnímania Pamätníka SNP a jeho areálu v súvislosti s akýmkoľvek architektonickým riešením, ktoré by sa na tomto mieste mohlo objaviť. No práve preto sme dali rozhodovanie o budúcej podobe urbanistického riešenia hotela do rúk porote zloženej z piatich renomovaných architektov.  Porota hľadala dôstojné riešenie pre Pamätník SNP a mesto, kultivovaný spôsob prepojenia pamätníka s mestom. Pamätník SNP získa dôstojný vstup aj zo smeru od Kapitulskej ulice, nielen z pohľadu od hotela Lux – a to námestie, ktoré bude slúžiť obyvateľom. Víťazný návrh je prínosom pre Banskú Bystricu a jeho obyvateľov a veríme, že keď sa s ním verejnosť oboznámi, môže si získať jej sympatie.