Po Bratislave predstavil slovenský autorský tím knihu Diamantové deti aj v Banskej Bystrici.

Foto: tím Diamantové deti

Vo štvrtok v priestoroch historickej Radnice odprezentoval slovenský tím knihu Diamantové deti od nemeckej autorky Annette Rehrlovej. I keď samotná autorka sa predstavenia z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť, keďže pôsobí ako hovorkyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, prítomní si mohli vypočuť jej myšlienky aspoň prostredníctvom videozáznamu z bratislavskej prezentácie publikácie.

Kniha Diamantové deti opisuje osudy detských vojakov v občianskej vojne v Sierra Leone. Tím slovenského prekladu tvoria najmä Banskobystričanky. Ako povedala jedna z nich, Silvia Žabková, kniha má dve roviny. Jednak opisuje občiansku vojnu v Sierra Leone a jednak prináša osudy detí, ktoré sa museli vysporiadať s obrovskou brutalitou.

„Ku knižke som sa dostala pri počúvaní rakúskeho rozhlasu a téma ma ihneď zaujala,“ načrtla počiatky celého projektu prekladateľka Natália Ďurníková. „Už dlhšie som mala plány niečo preložiť, tak som si povedala, že toto by mohla byť tá téma, ktorá ma osloví. Keď som si prečítala knižku, presvedčenie bolo ešte väčšie.“

Projekt Diamantové deti vydaním publikácie nekončí. Jeho súčasťou je aj zapojenie sa do celosvetovej kampane Red Hand Day. V Banskej Bystrici prebehli v tejto súvislosti akcie v spolupráci s Materskou školou na Tulskej, Materským centrom v Podlaviciach či komunitou parkouristov. „Chceli by sme spolupracovať na tejto kampani s ďalšími komunitami, aj s odborníkmi, ktorých sme na základe nášho projektu spoznali. Rady by sme urobili prednáškové podujatia, prípadne diskusie,“ doplnila Natália Ďurníková.

Sociálny rozmer celého projektu zdôraznil vo svojom krátkom príhovore aj Karol Langstein, vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Mestského úradu. Práve mesto Banská Bystrica je jedným z hlavných partnerov Diamantových detí, keď finančne podporilo tlač knihy.

Prezentáciu hudobne doprevádzali Lucia a Gerard Kubínyovci a Marek Kováč.

Publikáciu Diamantové deti je možné zakúpiť za 6,30 eur na prezentačných akciách, na stránke projektu, prípadne vo vybraných kníhkupectvách. Stále sa môžete zapojiť aj do súťaže o výtlačok s podpisom autorky.