V spolupráci so slovenským tímom prekladu knihy Diamantové deti vám prinášame možnosť zapojiť sa do súťaže o výtlačok publikácie s podpisom samotnej autorky.

Publikácia prináša autentické svedectvá detských vojakov zo Sierry Leone postihnutej v rokoch 1991-2002 občianskou vojnou. Tieto deti museli opustiť svoje domovy, stratili svojich príbuzných, boli unesené, zmrzačené, nútené bojovať, stali sa sexuálnymi otrokmi. Autorkou je tlačová hovorkyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov Annette Rehrlová.

Za vydaním slovenskej verzie tejto zaujímavej knihy stojí z dvoch tretín banskobystrický tím. Aj preto je okrem prvého uvedenia publikácie 4. decembra v Bratislave na programe vo štvrtok (15. decembra)  o 17:00 hod prezentácia v Radnici na Námestí v Banskej Bystrici. Vstup na akciu je voľný.

Viac o celom projekte sa môžete dočítať v našej pozvánke na akciu alebo na stránke www.rebelia.sk/diamantovedeti.

BBonline.sk ako mediálny partner projektu v spolupráci s tímom publikácie Diamantové deti prináša súťaž. Stačí do pondelka 19.12. správne odpoveď na otázku:

Ktorý deň v roku je označený za Deň červenej ruky (Red hand day)?
Red hand day je aj názov kampane solidarity s detskými vojakmi. Kampaňou sa zároveň pripomína deň, kedy v roku 2002 vstúpil do platnosti Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch. Odpoveď nájdete aj na stránke projektu Diamantové deti.

[contact-form 9 „Studio DIAMANTOVE“]