Za účasti premiéra vlády Róberta Fica, ministra dopravy Jána Počiatka a ďalších politických predstaviteľov krajiny i regiónu v piatok dopoludnia oficiálne odovzdali do predčasného užívania úsek rýchlostnej cesty R1 – Banská Bystrica – severný obchvat.

Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Granvia Construction, s.r.o postavila novú rýchlostnú cestu nad Banskou Bystricou za 36 mesiacov. Obchvat meria 5,7 kilometra a nachádzajú sa na ňom 4 mimoúrovňové križovatky, 24 mostov a premostení a takmer 6 kilometrov protihlukových stien. Celková dĺžka novovybudovaných komunikácií vrátane križovatkových vetiev dosiahla dĺžku takmer 13 km. V období najintenzívnejších prác na stavbe pracovalo denne až 900 pracovníkov.

V piatok 27. júla dopoludnia bola oficiálne priamo na ceste severného obchvatu prestrihnutá páska novej rýchlostnej cesty, ktorá už podvečer od 18.00 h začne plniť svoj účel. Rýchlostná cesta R1 v úsekoch Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, bola realizovaný prostredníctvom PPP projektu, ktorý bol prvý takého rozsahu v histórii Slovenska. Je realizovaný na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a spoločnosťou GRANVIA a.s., ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1. Tú zabezpečí prevádzkovateľ Granvia Operation, a.s., prostredníctvom svojho subdodávateľa EUROVIA SK, závod Operation. Plánovaná novostavba Strediska správy a údržby pre severný obchvat Banskej Bystrice sa bude nachádzať pri križovatke Cementáreň. Dokončenie poslednej fázy výstavby prvého infraštruktúrneho PPP projektu na Slovensku tak odštaruje prevádzku a údržbu všetkých štyroch úsekov projektu cesty R1 PR1BINA. Koncesionár bude zabezpečovať ich správu a údržbu až do roku 2041, kedy musí rýchlocestu odovzdať verejnému obstarávateľovi v stave, ktorý definuje Koncesná zmluva. Úsek rýchlostnej cesty R1 – Banská Bystrica – severný obchvat nie je na území mesta spoplatnený a k jeho využívaniu nie je potrebná diaľničná známka.

Tip:
VIDEO: Prejdite si s nami severný obchvat
Pozrite si všetky príspevky o výstavbe severného obchvatu na BBonline.sk