Množstvu Banskobystričanov neušlo, že práce na pokračovaní výstavby projektu protipovodňovej ochrany mesta sa v decembri a časti januára spomalili. Slovenský vodohospodársky podnik vysvetľuje, že práce spomalili len poveternostné podmienky.

Práce na protipovodňovej ochrane Banskej Bystrice v uplynulom roku viditeľne pokročili. „V roku 2020 sa kompletne dokončila realizácia objektu skladu mobilného hradenia a protipovodňových opatrení v časti Majer. Prebiehala realizácia protipovodňových múrov, zemné práce a budovanie obslužnej komunikácie v úseku Radvaň – Iliaš,“ priblížil hovorca podniku Marián Bocák.

Banskobystričania tiež spozorovali súvislé obmedzenia na úseku R1 od južného vstupu do mesta po záustie Tajovského potoka. „Na tomto úseku sa dokončili stavebné práce ako výstavba protipovodňových múrov, osadenie zvodidiel, úprava asfaltového povrchu alebo terénne úpravy, aby bola uvedená komunikácia prejazdná v celom šírkovom profile do začiatku zimnej údržby od 15.11. 2020.“ dodal Bocák.

Okrem toho sa rekonštrukcia dotkla aj časti Majerskej cesty, kde na ľavom aj pravom brehu boli zrealizované protipovodňové múry na celej dĺžke. Bocák jedným dychom dodal, že je potrebné ešte vybudovať protipovodňové opatrenia cez most Mičinská a dokončiť realizáciu asfaltovej komunikácie a terénnych úprav. „Na IV. úseku – centrum mesta pri toku Bystrica, sa realizovali protipovodňové opatrenia na ľavom aj pravom brehu a vykonávali sa preložky inžinierskych sietí,“ zhodnotil hovorca podniku prácu na poslednom úseku v roku 2020.

Samotnú rekonštrukciu v minulom roku mohli ohrozovať viaceré faktory. Na jeseň sme boli svedkami početných zrážok a mimoriadnej povodňovej situácie. Tá ale podľa slov hovorcu SVP nemali žiaden vplyv na cenu diela a ani na termín realizácie.

V zime boli práce na viacerých úsekoch pozastavené. Hlavnou príčinou boli nevyhovujúce klimatické a poveternostné podmienky, pri ktorých bolo možné vykonávať prácu iba na hĺbkovom zakladaní zátvorného objektu na Rudlovskom potoku. Práce sa však opätovne rozbehli na väčšine rozostavaných úsekov v závere januára.

Plánom Slovenského vodohospodárskeho podniku je dokončenie kompletných protipovodňových opatrení v Banskej Bystrici, ako aj vykonanie skúšky technologických častí a mobilného hradenia už počas roka 2021.

Oproti predpokladu sa však dokončenie môže oddialiť. „Predĺženie termínu ukončenia prác vzhľadom na pandemickú situáciu je v súčasnosti v štádiu rokovania s poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov,“ doplnil Bocák.

* Vo fotogalérii nájdete niekoľko ilustračných fotografií stavby z uplynulých týždňov.