Cirkusy umiestňujú celé roky pútače na svoje predstavenia po stĺpoch verejného osvetlenia, označníky MHD, ale s povoleniami si ťažkú hlavu nerobia. V Banskej Bystrici boli tieto problémy aj minulý rok napriek tomu, že mesto a ani zmluvná firma mestského informačného systému ich na mestských stĺpoch nechcú.

Spoločnosť VEGO marketing, ktorá má na starosti prenájom reklamných plôch na stĺpoch verejného osvetlenia, už vlani prenájom plôch pre cirkus odmietla. Spolu s mestom sa totiž rozhodli priestor pre takéto reklamné nosiče neposkytovať s ohľadom na vizuálny smog i často nevkusný a otrhaný vzhľad papierových či plastových tabúľ.

Cirkus Aleš napriek tomu minulý rok umiestnil pútače po celom meste, vrátane mestských stĺpov verejného osvetlenia, stĺpov MHD, ale aj na rozličných súkromných pozemkoch. Po výzvach zo strany mesta a spoločnosti VEGO marketing neskôr cirkus premiestnil viaceré nosiče napríklad na zeleň, často na súkromných pozemkoch. O vyjadrenie sme vtedy žiadali aj zástupcov cirkusu, ale odpovede sme sa nedočkali.

„Z predchádzajúcich rokovaní mesta ako vlastníka a prenajímateľa stĺpov verejného osvetlenia a spoločnosťou VEGO MARKETING, s. r. o., ktorá má na starosti mestský informačný systém vyplynulo, že na stĺpoch verejného osvetlenia nie je možné umiestňovať žiadne dočasné reklamné pútače, ako napr. v prípade cirkusov, výstav a iných podujatí,“ konštatuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Každý rok to vyzerá rovnako, a to nielen v Banskej Bystrici. Po odchode cirkusu z mesta pútače zmiznú, predtým sú však umiestnené po celom meste. Aktuálne prišiel Cirkus Aleš do mesta znovu. A znovu je tu aj problém s pútačmi.

„Mesto nevydalo súhlas na umiestnenie dočasných reklamných pútačov Cirkusu Aleš na stĺpy verejného osvetlenia ani tento rok. V spolupráci so spoločnosťou VEGO MARKETING boli oslovení kompetentní pracovníci cirkusu, aby tieto reklamné pútače neodkladne odstránili. V prípade, že tak neurobia, demontuje ich spoločnosť VEGO Marketing. Náklady, ktoré tým vzniknú budú v plnej výške vyúčtované cirkusu,“ konštatuje aj tento rok hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Podľa informácií mesta a spoločnosti zaisťujúcej mestský informačný systém, po výzve mali zástupcovia cirkusu v piatok pristúpiť k postupnému odstraňovaniu nelegálne vyvesených reklám.

Samosprávy nemajú veľa možností, ako takémuto konaniu predchádzať. Mestskí policajti môžu v prípade, že priamo uvidia takéto nosiče niekoho umiestňovať na mestský majetok, riešiť tieto prípady v blokovom konaní. To sa v prípade Cirkusu Aleš dialo už v minulosti aj v iných mestách. Už viackrát sa však stali aj prípady, kedy iniciatívu prebrali miestni obyvatelia a nelegálne umiestnené reklamné nosiče likvidovali sami.