Cirkusová zábava dnes už patrí skôr minulosti, no kočovní umelci ešte predsa len občas zavítajú aj do Banskej Bystrice. Jedným z problémov, ktoré do miest prinášajú, je nelegálna reklama. Vo viacerých mestách ich začali pokutovať.

Po upozorneniach cirkusu pútače z mestských stĺpov zmizli, no v uliciach zostali.

Aj aktuálny príchod cirkusu do Banskej Bystrice predznamenávali vyvesené pútače po meste. Aj keď ide o cirkusovú tradíciu, tentokrát na to umelci povolenie nemali.

„V minulosti sa to v Banskej Bystrici povoľovalo, no po dohode s mestom sme sa minulý rok dohodli na akomkoľvek zákaze dočasných kartónových reklám v meste. V minulosti sme z toho mali príjem, avšak tento návrh sme dali mestu sami. Je totiž pravdou, že tieto reklamy špatia mesto najviac,“ hovorí Peter Vozár zo spoločnosti VEGO marketing, ktorá má na starosti prenájom reklamných plôch na stĺpoch verejného osvetlenia.

„Aj tento rok sa na nás obrátil Cirkus Aleš so žiadosťou o umiestnenie, ale nesúhlasili sme s tým. Zistili sme však, že kartónové reklamy na stĺpy bez nášho súhlasu, či súhlasu mesta, načierno umiestnili,“ dodáva Vozár.

„Mesto nevydalo súhlas na umiestnenie dočasných reklamných pútačov Cirkusu Aleš na stĺpy verejného osvetlenia. V spolupráci so spoločnosťou VEGO marketing boli oslovení kompetentní pracovníci cirkusu, aby tieto reklamné pútače neodkladne odstránili. V prípade, že tak neurobia, demontuje ich spoločnosť VEGO Marketing. Náklady, ktoré tým vzniknú budú v plnej výške vyúčtované cirkusu,“ priblížila stanovisko mesta Banská Bystrica hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová.

So žiadosťou o stanovisko sme sa minulý týždeň obrátili aj na samotný Cirkus Aleš, ktorý je v meste do nedele. Odpovede sme sa do uzávierky príspevku nedočkali.

Čoho sa ale dočkali Banskobystričania, bolo presunutie pútačov. Dnes ich už prevažne na mestských stĺpoch nenájdete. Namiesto toho sú však na stromoch či inej, i menšej zeleni v meste.

Problém Banskej Bystrice s cirkusovou reklamou nie je ojedinelý. Podobné „kauzy“ vznikajú dnes už vo väčšine miest, ktoré sa snažia reklamu v uliciach kontrolovať a obmedzovať. Minulý rok téma rezonovala napríklad v Žiline.

Aj tam však cirkus obišiel len s blokovými pokutami. Niekde však poriadok do svojich rúk brali aj miestni aktivisti, ktorí nelegálne reklamy sami odstraňovali. Cirkusové pútače z ulíc spravidla takmer do jedného vždy s odchodom cirkusu zmiznú, keďže sami kočovní umelci ich potrebujú na propagáciu v ďalších mestách.