Počas víkendu, 31. októbra a 1. novembra, bude v Banskej Bystrici prebiehať prvá etapa plošného dobrovoľného testovania obyvateľstva na ochorenie Covid-19. Antigénové testy vykonajú všetkým obyvateľom nad 10 rokov bezplatne.

Šesťdesiatosem odberných miest, ktoré budú k dispozícii pre obyvateľov od soboty do nedele od 7.00 do 22.00 h, vznikne prioritne v exteriéroch základných, stredných a vysokých škôl v jednotlivých mestských častiach.

Pôvodne malo plošné testovanie prebiehať už od piatka, 30. októbra, avšak premiér Igor Matovič (OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA) v pondelok podvečer informoval, že Ústredný krízový štáb rozhodol o jeho skrátení len na dva dni kvôli personálnym a materiálnym kapacitám.

Samospráva vytypovala v trinástich častiach mesta 22 objektov, v ktorých vznikne 68 odberných miest. Obyvatelia, ktorí sa na testovaní plánujú zúčastniť, môžu navštíviť ktorékoľvek z nich. V spolupráci s Ozbrojenými silami SR a Slovenským červeným krížom plánuje mesto vytvoriť aj dve mobilné odberné jednotky, ktoré budú fungovať v mestskej časti Senica a Iliaš. Testovanie sa uskutoční najmä v exteriéri, samospráva preto zaistila aj osvetlenie a mobilné stany.

Mesto odporúča, aby obyvatelia využili časové harmonogramy testovania podľa priezviska, ktoré zverejnilo Ministerstvo obrany. Nie je to však povinnosť.

Počet Banskobystričanov nad 10 rokov, ktorých by sa testovanie malo týkať sa pohybuje odhadom na úrovni cca 68 000 ľudí. Mesto zároveň hľadalo pre pomoc pri testovaní ľudí na pozície administratívnych síl, ktorých potrebuje obsadiť zhruba 250. Celkom sa prihlásilo až sedemsto ľudí.

Osobám, ktoré majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu, sa účasť na testovaní neodporúča.

S plošným testovaním obyvateľstva prichádza vláda v súvislosti so zavedenými protiepidemickými opatreniami, ktoré niektoré činnosti a voľný pohyb podmieňujú aktuálnym negatívnym PCR alebo antigénovým testom na Covid-19.

Rezorty obrany, zdravotníctva a vnútra zriadili web somzodpovedny.sk, kde obyvatelia nájdu potrebné všeobecné informácie o plošnom testovaní.

Odberné miesta v Banskej Bystrici

Odberné miesta na mapovej aplikácii mesta.

Centrum

 • ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 – 3 odberné miesta
 • ZŠ Trieda SNP, Trieda SNP 20 – 3 odberné miesta
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6 – 3 odberné miesta
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18 – 3 odberné miesta

Uhlisko, Majer

 • ZŠ Golianova, Golianova 8 – 3 odberné miesta

Senica

 • mobilná jednotka (sobota v rámci osady, nedeľa pre ostatných obyvateľov)

Šalková

 • kultúrny dom, Hronská 4 – 1 odberné miesto

Rudlová – Sásová

 • ZŠ Sitnianska, Sitnianska 32 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Ďumbierska, Ďumbierska 17 – 4 odberné miesta
 • bývalá ZŠ Tatranská, Tatranská 10 – 3 odberné miesta
 • ZŠ Pieninská, Pieninská 27 – 4 odberné miesta
 • SOŠ Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 – 2 odberné miesta

Podlavice, Skubín

 • ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12 – 4 odberné miesta

Kostiviarska, Jakub

 • futbalové ihrisko, Jakubská cesta 12 – 1 odberné miesto

Uľanka

 • objekt bývalého MNV, Uľanská cesta 47 – 1 odberné miesto

Fončorda

 • ZŠ Moskovská, Moskovská 2 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Spojová, Spojová 14 – 4 odberné miesta
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Narnia, Okružná 2 – 4 odberné miesta

Radvaň – Kráľová, Pršianska terasa

 • ZŠ s MŠ Radvanská, Radvanská 1 – 4 odberné miesta
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21 – 5 odberných miest

Kremnička

 • Spojená škola Kremnička, Kremnička 10 – 1 odberné miesto

Rakytovce

 • hasičská zbrojnica, Rakytovská cesta 76 – 1 odberné miesto

Iliaš

 • mobilná jednotka (len počas soboty)

Priebeh testovania

Na mieste budete navigovaní na najbližšie voľné odberné miesto. Preukážete sa občianskym preukazom a administratívny pracovník vyplní formulár pre registráciu a dostanete pridelené číslo.

Následne vás zdravotnícky personál vyzve k odkrytiu nosa a úst a špeciálnou vatovou tyčinkou odoberie vzorky z nosohltanu.

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a vo vyhradenom priestore vyčkáte na výsledok. Následne vás privolajú podľa prideleného čísla a certifikát s výsledkom a usmernením obdržíte v zatvorenej obálke.

V prípade negatívneho výsledku sa vás, s certifikátom v ruke, na budúci týždeň nebude týkať vládou nariadený zákaz vychádzania. Následne, podľa predbežných informácií, bude potrebné opätovne sa zúčastniť druhého kola testovania počas víkendu 7. a 8. novembra. Ak by ste sa ho nezúčastnili, od 9. novembra by sa vás týkal avizovaný ďalší zákaz vychádzania, ktorý vláda avizuje následne až do 15. novembra.