Zatiaľ čo v niektorých častiach mesta staršie ihriská žiaľ zapadajú, v stále hustejšie obývanej lokalite na Pršianskej terase presadili tamojší miestni poslanci výstavbu nového multifunkčného ihriska pre širokú verejnosť.

V nedeľu dopoludnia otvoril primátor Peter Gogola nové multifunkčné ihrisko na Pršianskej terase. Súčasťou otvorenia bol futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnila osmička mužstiev, ktoré tvorili priamo obyvatelia Pršianskej terasy z jednotlivých ulíc a dva detské tímy. Na zhruba dve stovky návštevníkov slávnostného otvorenia samozrejme čakalo aj občerstvenie.

Myšlienka novovybudovaného športového ihriska na Pršianskej terase v Banskej Bystrici sa zrodila v hlavách poslancov za túto mestskú časť Igora Kašpera a Milana Smäda. Obaja poslanci s mimoriadnym záujmom o šport poukazujú najmä na to, že ide o najrozvojovejšiu časť mesta, kde každý rok pribudnú desiatky rodinných domov a začína tu aj výstavba nájomných bytov. Poslanci zároveň občianskej rade mestskej časti odovzdali futbalové a basketbalové lopty.

Keďže je v lokalite pomerne komplikovaný terén, ide o menšie multifunkčné ihrisko, ktoré napriek rozmerom 24 krát 12 metrov, môže obyvateľom Pršianskej terasy poslúžiť na futbal, basketbal, florbal i nohejbal či tenis. Športové ihrisko priamo susedí s detským ihriskom a dostupné bude voľne pre všetkých, bránička teda zostane aspoň zatiaľ otvorená kedykoľvek. Správu bude vykonávať Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.