Po nedávnom príspevku o zdevastovanom ihrisku pri bývalej základnej škole na Okružnej, ktoré aj za pomoci súkromného investora susediaceho supermarketu vzniklo len pred pár rokmi, sa spustila lavína reakcií na stav školských ihrísk v meste. Na jednej strane všeobecná snaha o podporu športu mladých ľudí, na druhej strane spustnuté športoviská.

Po volejbalovom ihrisku pri podlavickej škole už nie je ani stopy, na tom pre futbal je už tiež viac vidieť trávu, než antuku.

V Banskej Bystrici sa za svoje športové areály snáď nemusia hanbiť len na novootvorenom ihrisku pri škole na Ďumbierskej, v škole na Golianovej ulici či na Spojovej, kde pred pár rokmi položili tartanové plochy, aj keď tu by tiež už ihrisko znieslo ďalšie investície. Na ďalšie športové areály pri školách je žiaľ smutný pohľad.

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského na Gaštanovej ulici v Podlaviciach nielen patrila, ale aj stále patrí medzi školy s množstvom úspešných športovcov. Lenže do jej športového areálu s antukovým povrchom, sa od konca deväťdesiatych rokov, kedy bola škola dostavaná, neinvestovalo takmer nič. Žiaľ, presne tak to aj vyzerá. „Ihrisko využívame pre naše potreby, samozrejme len v obmedzenom režime, pretože je zarastené, v antuke sú jamy,“ hovorí riaditeľ školy Milan Pápay.

Ihrisko za roky zarástlo, dráhu i doskočisko pre skok do diaľky pomaly už nevidieť, pribudli diery v plote i ďalšie nedostatky: „Je to vec, ktorá nás trápi, lebo sme škola, ktorá nielen deklaruje zdravý životný štýl, ale to aj praktizujeme a ihrisko bezpodmienečne potrebujeme. Sme organizátormi žiackej chodeckej ligy, žiaľ u nás sa bude musieť realizovať na sídlisku s vylúčením dopravy. Každé školské ihrisko, okrem Golianovej a Ďumbierskej, by potrebovalo rekonštrukciu. Financie na to ale nie sú a pokiaľ mám informácie z porád riaditeľov, tak mesto vyvíja snahu, ako tieto ihriská prefinancovať, dodáva Pápay.

Víziu majú aj v Podlaviciach

Predstavu o rekonštrukcii v Podlaviciach samozrejme majú. V budúcnosti by mohlo neprívetivú zarastenú antukovú plochu vystriedať multifunkčné športovisko s menším atletickým oválom, bežeckou šesťdesiatkou, doskočiskom pre skok do diaľky a tiež ihriskom pre hádzanú, volejbal či basketbal. Riaditeľ podlavickej školy odhaduje takúto investíciu na 230 až 270 tisíc Eur: „Samozrejme by muselo prísť nové oplotenie, a aby mohlo slúžiť aj verejnosti, čo je náš zámer, tak aj osvetlenie a správca ihriska,“ približuje Pápay. Pravdou je, že priamo na sídlisku veľa ďalších možností športového vyžitia nie je.

Kedy by sa však mohla rekonštrukcia ihriska v Podlaviciach dostať na rad, v škole nevedia: „Je to ťažké povedať. Máme podkladovú štúdiu, ktorú mesto vypracovalo pred dvoma rokmi. Aj sám vyvíjam iniciatívu, aby sme našli súkromného investora alebo potenciálneho investora na spolufinancovanie. Mesto má záujem o tieto veci, len žiaľ rozpočet to nedovoľuje. Vždy sa to ale dáva na pretras najmä po racionalizácii, a tak očakávame, že v budúcom roku by prostriedky ušetrené z racionalizácie mohli ísť do rozvoja škôl a športovísk,“ dúfa Milan Pápay.