V Banskej Bystrici je v súčasnosti 187 nájomných bytov, zatiaľ čo v zhruba 42-tisícovom Zvolene 612. Mesto uvažuje o ponuke na výstavbu štartovacích nájomných bytov v lokalite Belvéder. Ak tento projekt nakoniec odmietne, pribudnú namiesto nich rodinné domy.

Šesť bytových domov ponúkne spolu 225 nájomných bytov. Štúdia navrhovateľa výstavby, spoločnosti VAV Invest, o ktorej sme vás už v minulosti informovali, predbežne ráta prevažne s 2-izbovými bytmi, ktorých by malo byť až 219. Nejedná sa však o klasické sociálne byty, aj keď vlastníkom a užívateľom bude po skolaudovaní mesto Banská Bystrica. Mali by byť určené pre samostatne žijúcich mladých a mladé rodiny s deťmi, ktorých príjem je nad minimom, ale nespĺňajú podmienky na hypotéku alebo sociálny byt. Cena prenájmu 2-izbového bytu s rozlohou cca 60 m² by mala byť 264 eur a priemerné mesačné náklady maximálne 70 eur. K dispozícii budú i podzemné parkoviská, priestory pre zariadenia obchodov a služieb a počíta sa aj so zastávkou MHD.

Vyjadrenie investora, že v rámci svojich marketingových aktivít si vie predstaviť, že by zabezpečil minimálne 80-percentnú obsadenosť je ponuka, ktorá naberá konkrétne obrysy“, pozitívne zhodnotil  primátor Peter Gogola. „Vedenie mesta je pripravené na dialóg s autormi tohto projektu, aby sme našli také východisko, ktoré bude dobrým riešením pre mesto. Je to veľmi citlivé z ekonomickej stránky,“ dodala hlava mesta.

Mesto sa v prípade záujmu bude musieť rozhodnúť či byty chce dlhodobo prenajímať v zmysle štartovacích bytov na obdobie niekoľkých rokov a tak umožní fluktuáciu, vďaka ktorej projekt využije početnejšia skupina záujemcov v dlhodobom horizonte. Druhou možnosťou je návrh spoločnosti VAV Invest, že nájomcovia budú mať po piatich rokoch predkupné právo na byt. No tým by sa pomohlo len časti záujemcov, ktorá v nasledujúcich rokoch bude bytovú otázku riešiť a dostane príležitosť využiť výhody týchto nájomných bytov. Aké sú potreby eventuálnych záujemcov a ako situáciu vyhodnotí mesto, bude predmetom ďalších diskusií s investorom. Na základe ich sa rozvrhnú adekvátne počty 2-, 3- príp. i 4-izbových bytov. Väčšina z nich by však mala mať rozlohu 60 m² a ako navrhuje VAV Invest mali by byť dvojizbové. Priečky medzi miestnosťami budú variabilné a umožnia zmenu 2-izbového bytu na útulný 3-izbový.