Prvá slovenská elektráreň na výrobu elektrickej energie z certifikovaneho biopaliva – energokompostu bola oficiálne spustená do prevádzky v Badíne. Ešte v apríli voči nadmernému hluku počas testovacej prevádzky protestovali proti spusteniu elektrárne a kompostárne obyvatelia susednej Vlkanovej. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vtedy napokon nepovolil skúšobnú prevádzku a spoločnosť KOMPALA, a.s. musela odstrániť vytknuté nedostatky. Za projektom stojí aj známy stredoslovenský podnikateľ a v súčasnosti prvý muž slovenského futbalu Ján Kováčik.

Na okraji areálu čističky odpadových vôd Rakytovce ide o unikátny projekt v súlade s najnovšími trendmi využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu zelenej energie. Výroba elektrickej energie z biopaliva má pozitívny ekologický efekt, nakoľko výrazne znižuje emisie CO2 vypúšťané do ovzdušia v porovnaní s ostatnými štandardnými zdrojmi výroby elektrickej energie.

„Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov patrí medzi trendy, ktoré sa zavádzajú vo viacerých krajinách Európskej únie. Dôvodom je, že obnoviteľné zdroje energie sú ekologické a sú podstatne menšou záťažou pre životné prostredie než ostatné klasické zdroje výroby elektrickej energie. Teší nás, že sme ako prví na Slovensku uviedli do prevádzky elektráreň, ktorá bude využívať energokompost – certifikované biopalivo,“ uviedol Michal Krajčír, mediálny zástupca spoločnosti KOMPALA, a.s.

Na Slovensku je viacero elektrární, ktoré vyrábajú elektrickú energiu z iných obnoviteľných zdrojov, no energokompost ako biopalivo je vôbec po prvýkrát použité práve v Badíne. Projekt v Badíne, ktorý pozostáva z kompostárne a elektrárne, ročne spracuje približne 70 tisíc ton biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov, z ktorých vyprodukuje približne 50 tisíc ton certifikovaného energokompostu – biopaliva. Zo vzniknutého paliva je elektráreň schopná vyprodukovať približne 51 tisíc MWh elektrickej energie za rok. Unikátnosť projektu v Badíne spočíva v zhodnocovaní biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov v kompostárni riadenou aeróbnou fermentáciou. Vďaka nej vyrába kompostáreň certifikované biopalivo – energokompost, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie.

Príspevky k téme:
10.4. – Hygienici stopli elektráreň vo Vlkanovej
23.3. – Obyvatelia Vlkanovej sú za zrušenie neďalekej elektrárne a kompostárne