ZŠ SSV sa už pravidelne zúčastňuje na projektoch Erasmus+. Tentokrát svojich zahraničných partnerov uvíta chlebom a soľou len virtuálne. Projekt Schools for a Greener Europe sa bude konať v dňoch 8. až 10. decembra.

Keď sa na škole dozvedeli, že im schválili projekt v rámci programu Erasmus+, potešili sa. Zároveň však nevedeli ako ho budú realizovať, keďže jeho významnou súčasťou mala byť aj cesta do zahraničia. Pôvodným zámerom bolo umožniť žiakom spoznať krajiny ako Portugalsko, Rumunsko, Taliansko a Lotyšsko. Koronakríza, ktorá nás všetkých zasiahla, tento zámer prekazila.

škola

Učitelia sa však nevzdali a začali túto situáciu riešiť. Škola je totiž koordinátorom celého projektu. „Od septembra sme už zrealizovali niekoľko aktivít. Spomeniem aspoň Týždeň Ekoaktivít na škole, v rámci ktorého sme merali množstvo vyprodukovaného odpadu, alebo sadenie stromov a podobne. Teraz nás čaká prvé oficiálne medzinárodné stretnutie. Samozrejme vo virtuálnom svete. Aj keď by sme si to ešte pred nedávnom nevedeli vôbec predstaviť, teraz sa naň tešíme,“ uviedla koordinátorka projektu, Diana Javorčíková.

Na virtuálnom projekte sa deti zo slovenskej školy zúčastnia aj osobne. Škola privíta partnerské krajiny chlebom a soľou. Na druhý deň stretnutia ich čaká online workshop o výrobe voskobalov. Posledný deň budú zase diskutovať a vymieňať si skúsenosti z oblasti ekológie, ale aj z dištančného vzdelávania.