Druhý októbrový týždeň sa na ZŠ SSV niesol v znamení ekológie. Škola tak spojila projekty Schools for a Greener Europe (Školy pre zelenšiu Európu) a Zelená škola do aktivity Žijeme zdravo a ekologicky.

Škola to žiakom spestrila. Každý ročník mal počas tohto týždňa inú úlohu. Kým tí najmenší vyrábali dekorácie do tried z odpadových materiálov, starší im prednášali o slovenských potravinách, palmovom oleji či o férovom obchode. Alternatíva voľného trhu, Fair Trade, sa snaží zabezpečiť práva pre utláčaných výrobcov.

„Bližšie som sa pozrel na tieto problémy a otvorilo mi to oči. Som rád, že viem niečo nové,“ hovorí prednášajúci siedmak Adrián. „Prednášali sme v piatej, v siedmej a ôsmej triede. Piata bola najpozornejšia a najaktívnejšia. Veľa toho vedeli a aj nás dopĺňali“ svoje skúsenosti zdieľali prednášajúci zo siedmeho ročníka.

Žiaci sa počas týždňa učili aj to, ako správne triediť odpad. Nádoby na triedený odpad mali k dispozícii na chodbách. „Touto aktivitou sme chceli poukázať na množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý vzniká neuváženým balením potravín,“ informuje škola.

Ďalšou z aktivít bola aj rozhlasová relácia, ktorá bola venovaná sezónnym potravinám, ovociu a zelenine. „Deti si prichystali básne, ktoré odprezentovali v školskom rozhlase na tému potravín, ktoré sa pestujú na Slovensku. Myslím, si, že to malo celkom dobrý ohlas. Na záver bol aj kvíz, za ktorý mohla každá trieda získať nejaké body,“ hovorí koodinátorka Zelenej školy, Petra Ridzoňová.

V piatok žiakov čakalo vyhodnotenie najekologickejšej triedy. Vyhrala tá, ktorá získala najvyšší počet bodov za kvíz o sezónnych plodinách. K nim sa prirátali aj body za čo najmenší objem vyprodukovaného odpadu za posledný deň pracovného týždňa. Body mohli získať aj za sadenie stromov, čo bola domáca úloha nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. „Deťom sa podarilo vysadiť 52 stromov,“ prezradila zástupkyňa pre druhý stupeň, Katarína Števčinová.

Škola je účastníkom projektu Zelená škola už štvrtý rok. Pred tým sa zaoberala témou odpadu, teraz sú nosnou témou potraviny. „Do budúcnosti by sme sa chceli zamyslieť nad lokálnym trhom. Do jedálne by sme chceli presadiť potraviny od regionálnych dodávateľov,“ povedala k plánom do budúcnosti Ridzoňová. „Aj deti by sme chceli viesť k nakupovaniu regionálnych potravín a potravín zo Slovenska,“ dodáva.

Ekológia sa na ZŠ SSV bude propagovať aj naďalej. Príkladom pôjdu aj učitelia, ktorí už teraz merajú hodnotu svojej ekologickej stopy. Odpad v triedach nechcú merať len jednorázovo. Ich cieľom je, aby jeho objem v budúcnosti klesol.

ZŠ SSV je koordinátorom projektu Schools for a Greener Europe pre zahraničné školy z Portugalska, Rumunska, Lotyšska a Talianska. Prvé stretnutie malo byť na Slovensku, avšak kvôli pandémii koronavírusu bude presunuté do virtuálneho prostredia.