Štvrtá bystrická Dišputa sa bude venovať otázkam riadenia a fungovania župy –povinnostiam, ktoré musí jej vedenie splniť, ako aj („nepovinným“) možnostiam posunúť náš kraj vpred. 

Dišputy sa zúčastnia odborníci a odborníčky, ktorí pri svojej práci zažili spoluprácu so všetkými doterajšími županmi – riaditeľka DSS Slatinka Denisa Nincová, riaditeľka Divadla Štúdio tanca Zuzana Hájková a zástupca z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. O tom, ako naplno využiť štrukturálne fondy na rozvoj porozpráva Jozef Jarina, zástupca starostu obce Raslavice, najúspešnejšej obce v čerpaní Európskych štrukturálnych fondov.

Dišputa IV., ktorá je ďalšou zo série diskusií o extrémizme a radikalizácii na Slovensku, sa uskutoční počas stredy 27. septembra o 18-tej hodine v priestoroch auly Beliana na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dišputy bude moderovať Rado Sloboda. Organizátorom Dišpút je platforma Nie v našom meste v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB.