V porovnaní s Roosveltovou nemocnicou, ktorej zadĺženie sa prehĺbilo, si Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici za minulý rok zlepšila svoju finančnú situáciu.

Ako sme vás už informovali, Roosveltova nemocnica mala po reštrukturalizačných opatreniach mesačnú stratu na úrovni okolo 400-tisíc eur a v druhej polovici vlaňajška prehlbovanie  zadĺženia nemocnice znížilo tempo, k asi mínus 60-tisíc eur mesačne.

nemocnica-1DFNsP v Banskej Bystrici si za uplynulý rok naopak polepšila svoju finančnú situáciu,  vďaka správnemu hospodáreniu dosiahla za uplynulý rok zisk vo výške 117-tisíc eur.

Pozitívny výsledok hospodárenia sme dosiahli jednak zvýšením výnosov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť,  ktoré vzrástli oproti roku 2012 o 12,87 %, a jednak znížením nákladov v oblasti spotreby zdravotníckeho materiálu, ostatného materiálu, elektrickej energie, vody, v nižších nákladoch na nakupované služby a stabilizáciou osobných nákladov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ján Nosko, pre tlačovú agentúru TASR.

DFNsP v Banskej Bystrici skončila minulý rok v hodnotení poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera na prvom mieste spomedzi fakultných nemocníc. Pacienti hodnotili nemocnice v necelých tritisíc dotazníkoch od poisťovne Dôvera, kde mali možnosť vyjadriť sa, aká starostlivosť im bola poskytnutá pri pobyte v nemocnici. V hodnotení fakultných nemocníc skončila najhoršie Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove.